Accessibility informationSkip to the main content

Chống nô lệ và nạn buôn người

Nô lệ, nô tì, lao động cưỡng bức và buôn bán người là những tội ác và vi phạm nhân quyền cơ bản. Tập đoàn Emirates tuân thủ tất cả luật pháp của các quốc gia mà nó hoạt động, bao gồm các luật liên quan đến chống buôn người và chống nô lệ. Tập đoàn Emirates không khoan nhượng đối với chế độ nô lệ hiện đại và cam kết hành động một cách có đạo đức và trung thực trong mọi hoạt động kinh doanh, các mối quan hệ và chuỗi cung ứng.

Đọc Tuyên bố của Emirates về Nô lệ Hiện đại(Mở tệp PDF trong một tab mới)

Đọc Chính sách chống nô lệ và nạn buôn ngườicủa chúng tôi (Mở tệp PDF trong một tab mới)

Chống hối lộ và tham nhũng

Chúng tôi hy vọng nhân viên và các đối tác kinh doanh của mình sẽ thực hiện theo những tiêu chuẩn đạo đức và kỳ vọng cao của công ty về họ và để đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện thay mặt cho Emirates luôn tuân thủ luật chống hối lộ và chống tham nhũng hiện hành ở các quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh.

Đọc Chính sách chống hối lộ và tham nhũng của chúng tôi (Mở tệp PDF trong tab mới)

Luật chống độc quyền và cạnh tranh

Emirates tuân thủ tất cả luật pháp của các quốc gia nơi tập đoàn hoạt động và đã thành lập Chương trình tuân thủ luật chống độc quyền/cạnh tranh toàn cầu để đảm bảo nhân viên của chúng tôi biết về luật chống độc quyền/cạnh tranh có liên quan và hướng dẫn cách thực hiện những luật này trong thực tế.

Đọc Chính sách tuân thủ luật chống độc quyền và cạnh tranh(Mở tệp PDF trong tab mới)

Chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng

Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi thu thập, lưu trữ, quản lý và truyền đi một khối lượng dữ liệu đáng kể, bao gồm thông tin cá nhân để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là duy trì tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu chúng tôi lưu giữ và chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đó một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã thành lập một nhóm Bảo mật dữ liệu chuyên trách để thực hiện chiến lược quản trị toàn doanh nghiệp và thường xuyên xem xét các chính sách và quy trình của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế và trong nước và thực thi các thông lệ tốt nhất trong ngành.

Đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Giống như nhiều tổ chức lớn, chúng tôi phải đối mặt với thách thức hàng ngày của các mối đe dọa trên mạng ngày càng phát triển, nơi những kẻ tấn công bên ngoài liên tục áp dụng các kỹ thuật tinh vi hơn. Emirates liên tục cải thiện năng lực không gian mạng của mình để tăng cường bảo vệ chống lại các cuộc tấn công này và bảo vệ quyền truy cập vào thông tin chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi cũng đầu tư các nguồn lực để nâng cao và mở rộng nhận thức của nhân viên về các rủi ro bảo mật dữ liệu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác chung về các vấn đề không gian mạng thông qua mô phỏng và đào tạo có hệ thống.

Đây là những gì bạn có thể làm nếu nghi ngờ Emirates đã gặp phải Vấn đề an ninh mạng.

Phương thức đấu thầu

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với các mối quan hệ chủ thầu-nhà thầu là các điều khoản phải rõ ràng, công bằng và cùng có lợi. Quy trình bán gói thầu của chúng tôi dựa trên đấu thầu cạnh tranh và các nguyên tắc minh bạch.

Đọc thêm về quy trình bán gói thầu của chúng tôi(Mở trong một tab mới).