Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

MÔI TRƯỜNG

Bảo tồn Sa mạc Dubai

Bảo tồn Sa mạc Dubai

Tất cả bắt đầu từ đưa động vật bản địa trở lại môi trường sống sa mạc

Bắt đầu với Khu Bảo tồn Sa mạc Dubai (DDCR). Cùng với Chính phủ Dubai, Emirates đã thành lập khu bảo tồn này để bảo vệ môi trường sa mạc quan trọng và vô số các loài động vật đang bị đe dọa. DDCR cũng là khu bảo tồn đầu tiên được UAE chính thức bảo vệ, với một đạo luật môi trường và hiến pháp dành riêng để đảm bảo bảo tồn nguyên trạng thiên nhiên.

DDCR là một khu vực rộng 225 kilômét vuông, chiếm khoảng 5% tổng diện tích đất của Dubai, và cũng bao gồm khu nghỉ dưỡng kết hợp bảo tồn sang trọng hàng đầu. Bên cạnh việc bảo vệ các loài động vật có vú lớn bị đe dọa, ví dụ như loài linh dương sừng tấm Ả-rập, DDCR cũng đóng góp rất lớn cho công tác nghiên cứu khoa học trong nước cũng như các nỗ lực bảo tồn.

100% lợi nhuận từ du lịch của DDCR được dùng cho hoạt động chăm sóc và bảo tồn thiên nhiên hoang dã, Emirates cũng tài trợ một đội ngũ các nhà sinh thái học và các chuyên gia động vật hoang dã phục vụ cho công tác bảo tồn.

Tìm hiểu thêm về Khu bảo tồn sa mạc Dubai (Mở trong một cửa sổ mới)