Công cụ tính dặm bay của Emirates

Chỉ cần điền các chi tiết dưới đây để xem quý khách có thể tích được bao nhiêu Dặm thưởng trên tuyến Emirates, hoặc quý khách cần bao nhiêu Dặm để mua vé hoặc nâng cấp với Emirates. Đừng quên đánh dấu hạng của quý khách để có thể nhìn thấy số Dặm thưởng quý khách kiếm được.

Vui lòng đăng nhập và kiểm tra Chuyến đi sắp tới để xem chi tiết Dặm thưởng quý khách sẽ tích được trên các chuyến bay đã đặt trước.

Xin lưu ý rằng Dặm được hiển thị trong trình tính có thể khác với Dặm được thông báo tại thời điểm đặt chỗ, tùy thuộc vào lịch trình của quý khách, bao gồm các khoản phí của nhà cung cấp dịch vụ và thuế của chính phủ.

Tính Dặm Thưởng
 

Loại vé thưởng