Công cụ tính dặm bay của Emirates

Chỉ cần điền các chi tiết dưới đây để xem quý khách có thể tích được bao nhiêu Dặm thưởng trên tuyến Emirates, hoặc quý khách cần bao nhiêu Dặm để mua vé hoặc nâng cấp với Emirates. Đừng quên đánh dấu hạng của quý khách để có thể nhìn thấy số Dặm thưởng quý khách kiếm được.

Vui lòng đăng nhập và kiểm tra Chuyến đi sắp tới để xem chi tiết Dặm thưởng quý khách sẽ tích được trên các chuyến bay đã đặt trước.

Xin lưu ý rằng Dặm được hiển thị trong trình tính có thể khác với Dặm được thông báo tại thời điểm đặt chỗ, tùy thuộc vào lịch trình của quý khách, bao gồm các khoản phí của nhà cung cấp dịch vụ và thuế của chính phủ.

Tính Dặm Thưởng
 

Loại vé thưởng
 

Công cụ tính dặm cho flydubaiBạn có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards và Dặm theo Hạng trên tất cả các chuyến bay của flydubai. Số Dặm thưởng Skywards bạn tích lũy được phụ thuộc vào điểm đến, loại giá vé, hạng bay và hạng hội viên của bạn. Bạn có thể sử dụng Công cụ tính Dặm để xem bạn sẽ tích lũy được bao nhiêu Dặm trên chuyến bay flydubai tiếp theo của mình.


Đơn giản chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến của bạn vào dưới đây để xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu Dặm. Đừng quên chọn hạng hội viên Emirates Skywards của bạn để xem bạn có thể tích lũy được bao nhiêu Dặm thưởng.

Tìm hiểu thêm về các điểm đến của flydubai(Mở một trang web bên ngoài trong một thẻ mới)

Tính dặm dành cho flydubai