Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

HỖ TRỢ THÔNG HÀNH

Du khách đi đến, đi từ và đi qua Dubai

Thường xuyên kiểm tra lại để biết thông tin mới nhất về các yêu cầu thông hành và xét nghiệm COVID-19 để đi đến, từ hoặc nối chuyến qua Dubai.

Để lên chuyến bay, bạn phải đáp ứng các yêu cầu đối với mọi quốc gia mà bạn sẽ đến và quá cảnh. Bao gồm quốc gia khởi hành, quốc gia nối chuyến và điểm đến cuối cùng của bạn. Cũng có thể có các quy định liên quan đến lịch sử du lịch gần đây của bạn.
Vui lòng kiểm tra phiên bản tiếng Anh của trang này để biết các thông tin cập nhật theo thời gian thực.
Xin lưu ý rằng thông tin trên trang này được xuất bản lần đầu bằng tiếng Anh và có thể chậm được cập nhật bằng ngôn ngữ tùy chọn của bạn. Vui lòng kiểm tra phiên bản tiếng Anh của trang này để biết các thông tin cập nhật theo thời gian thực.