ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Emirates stoelkeuze

Algemene voorwaarden

Voor stoelen die zijn gekocht op of na 29 juli 2022
Belangrijke informatie

Meer informatie over de algemene voorwaarden voor stoelen die zijn gekocht op of voor 28 juli 2022.

 1. Stoelkeuze:
  1. Is onderhevig aan beschikbaarheid op het moment van aanvraag;
  2. Kan onderhevig zijn aan beperkingen als gevolg van operationele en veiligheidsredenen;
  3. is niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar tussen passagiers;
  4. is onderhevig aan de Algemene vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage.
 2. Emirates behoudt zich het recht voor om deze aanbieding vóór aankoop aan te passen, te beperken of in te trekken en accepteert geen verantwoordelijkheid voor technische problemen die voortkomen uit het niet betalen.
 3. Kosten
  1. gelden alleen voor deze transactie en zijn onderhevig aan wijzigingen;
  2. kunnen variëren per verkoopkanaal;
  3. zijn, tenzij anders vermeld, per passagier, per segment;
  4. zijn inclusief toepasselijke belastingen;
  5. zijn niet-restitueerbaar behalve voor gevallen zoals beschreven in sectie 6. Restituties.
 4. Voorwaarden
  1. Uw aankoop garandeert u de keuze uit de volgende criteria: standaard (raam, gang of midden), voorkeur (raam, gang of midden; boven- of benedendek), een stoel in rijen van twee stoelen (boven- of benedendek) of extra beenruimte.
  2. We doen ons best om ervoor te zorgen dat u de stoelen krijgt die u reserveert. We kunnen echter genoodzaakt zijn u een andere stoel toe te wijzen in het geval van verstoringen, wijziging van het type vliegtuig of vanwege andere operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen. In het geval van onvrijwillige veranderingen in stoelen, komt u in aanmerking voor een restitutie in de gevallen beschreven in sectie 6. Restituties.
  3. U moet minimaal 90 minuten voor uw geplande vertrektijd inchecken.
  4. Uw aankoop is geldig voor het stoeltype, vlucht(en) en datum(s) weergegeven op het aankoopbewijs.
  5. Als u een stoel met extra beenruimte heeft gekocht, moet u aanvullende veiligheidsmaatregelen naleven zoals beschreven in sectie 7. Algemene veiligheidsvoorwaarden extra beenruimte.
 5. Wijzigingen
  1. Uw aankoop is ook geldig als u vrijwillig de datum van uw vlucht(en) verandert of (een) andere vlucht(en) kiest binnen hetzelfde vluchtgedeelte en het product nog steeds beschikbaar is.
  2. Vrijwillige stoelveranderingen op de origineel geboekte vlucht mogen gratis worden uitgevoerd voor stoelen van dezelfde of lagere waarde en door het verschil voor stoelen met hogere waarde te betalen.
 6. Restituties
  1. Aanvragen voor restitutie moeten na het plaatsvinden van de vlucht via het restitutieformulier binnen 3 maanden na de datum van de laatste vlucht in uw vluchtschema worden ingediend.
  2. U heeft alleen recht op restitutie van uw aankoop in de volgende beperkte gevallen:
   1. de oorspronkelijke Emirates-vlucht werd gewijzigd of omgeleid door Emirates en
    1. het product dat u oorspronkelijk heeft gekocht is niet beschikbaar of
    2. u heeft de nieuwe vlucht die door Emirates is voorgesteld, geweigerd.
   2. Overlijden of ernstige ziekte (moet met behulp van een acceptabel certificaat worden bewezen) van u of een lid van uw directe familie, zoals gedefinieerd in de algemene vervoersvoorwaarden.
   3. U heeft minimaal 7 dagen vóór vertrek op www.emirates.com/nl/dutch een vlucht geboekt die een vluchtsector bevat naar of vanuit de V.S., en u annuleert die vlucht binnen 24 uur na het boeken.
   4. U wordt in een nieuwe stoel geplaatst in navolging van een van de volgende criteria:
    1. Een standaardstoel voor een ander type standaard (gedefinieerd als raam, midden, gangpad);
    2. Voorkeursstoel voor een ander soort voorkeursstoel (gedefinieerd als raam, midden of gangpad; boven- of benedendek) of voor een standaardstoel, een stoel in rijen van twee stoelen of een stoel met extra beenruimte;
    3. Stoel in rijen van twee stoelen voor een ander soort stoel in rijen van twee stoelen (gedefinieerd als raam, midden of gangpad; boven- of benedendek) of voor een standaardstoel, voorkeursstoel of stoel met extra beenruimte;
    4. Een stoel met extra beenruimte voor een standaard- of voorkeursstoel, of een stoel in rijen van twee stoelen.
  3. U heeft geen recht op restitutie van uw aankoop in alle andere gevallen, zoals:
   1. U besluit vrijwillig om het product dat u heeft gekocht niet te gebruiken;
   2. U wijzigt uw vlucht vrijwillig en het gekochte product is niet beschikbaar;
   3. U voert vrijwillig een upgrade uit of krijgt een upgrade van Emirates naar een hogere reisklasse;
   4. U wijzigt vrijwillig naar een stoeltype met een lagere waarde;
   5. U annuleert vrijwillig uw vlucht;
   6. U voldoet niet aan een van de veiligheids- of juridische vereisten;
   7. U heeft recht op het gekochte product of service op basis van uw frequent flyer-niveau, maar u heeft het juiste lidmaatschapsnummer bij het boeken niet vermeld;
   8. U krijgt geen toestemming om uw bagage te vervoeren in overeenstemming met de algemene vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage.
  4. In het geval u recht heeft op restitutie, zullen we het volledige bedrag restitueren, inclusief enige restitueerbare belasting (tenzij anderzijds vermeld).
 7. Om in aanmerking te komen voor een stoel met extra beenruimte, moet u voldoen aan de volgende veiligheidscriteria:
  1. U moet 18 jaar of ouder zijn.
  2. U dient schriftelijke of grafische instructies in het Engels over het verlaten van het vliegtuig in een noodgeval te kunnen lezen en begrijpen, en mondelinge instructies van de bemanning in het Engels te kunnen begrijpen.
  3. U moet volledig in staat zijn om de uitgangsdeuren te vinden, bereiken en gebruiken in geval van nood en geen aandoening hebben die u letsel kan opleveren als u een van of meerdere van deze functies uitvoert.
  4. U dient zich goed te kunnen verwoorden om informatie mondeling met andere passagiers te kunnen delen.
  5. U dient bereid en in staat te zijn om de bemanning en andere passagiers te helpen tijdens de evacuatie van het toestel.
  6. U mag niet reizen met baby's, kinderen jonger dan 18 jaar, een verzorger, personen die hulp nodig hebben bij het verlaten van het vliegtuig of reizen met een geleidehond of ander hulpdier.
  7. U mag geen medische apparatuur gebruiken, een verlengde veiligheidsgordel nodig hebben, of hulpbehoevend zijn als gevolg van verminderde mobiliteit.
  8. De armleuning kan niet omhoog worden gezet bij stoelen in een rij bij de nooduitgang. Vanwege de locatie van de deur voor de nooduitgang kan bij sommige stoelen in een rij bij de nooduitgang eindigend in een A of K de ruimte gedeeltelijk beperkt zijn en sommige stoelen zijn mogelijk niet naast een raam geplaatst.
  9. Emirates kan uw stoel voorafgaand aan of tijdens de reis zonder restitutie wijzigen, indien u niet aan de bovenstaande veiligheidseisen voldoet.