Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Voordat u gaat vliegen

Regels en kennisgevingen

Lees internationale regels en reguleringen, evenals onze vervoersvoorwaarden en uw wettelijke rechten.

Vervoersvoorwaarden

Als u een ticket koopt voor een vliegreis bij Emirates, geldt dit als een vervoerscontract. Dit biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een vlucht of een serie vluchten. De voorwaarden vallen onder a) de algemene voorwaarden van het ticket, b) de vervoersvoorwaarden, c) de toepasselijke tarieven en d) onze regelgeving.

Lees de volledige vervoersvoorwaarden
Wereldwijd

Wereldwijde kennisgevingen

Onze transparantieverklaring over de Modern Slavery Act.

Hedendaagse slavernij, lijfeigenschap, dwangarbeid en mensenhandel zijn misdaden en een schending van fundamentele rechten van de mens. De Modern Slavery Act 2015 is een Parlementswet in het Verenigd Koninkrijk aangaande slavernij in het land en die eerdere misdrijven met betrekking tot mensenhandel en slavernij combineert.

De Emirates Group committeert zich aan alle wetten van de landen waarbinnen zij opereert, waaronder wetten aangaande mensenhandel en slavernij. De Emirates Group voert een zerotolerancebeleid aangaande hedendaagse slavernij en verplicht zich tot ethisch en integer handelen in alle zakelijke handelingen, relaties en toeleveringsketens.

Beleid Emirates Group anti-slavernij en -mensenhandel(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Emirates-verklaring over moderne slavernij(link opent een pdf in een nieuw tabblad)

Canada

Kennisgevingen Canada

De volgende melding voor reizigers van CBSA, onderdeel van API/PNR-programma's

De CBSA heeft toestemming om vooraf aankomstinformatie te verzamelen (op basis van subsectie 107.1(1) van de Customs Act(opent een externe website in een nieuw tabblad) en paragraaf 148(1)(d) van de IRPA(opent een externe website in een nieuw tabblad)), evenals vertrekinformatie vooraf en uitreisgegevens (sectie 93 van de Customs Act(opent een externe website in een nieuw tabblad) en sectie 11 van de EIR(opent een externe website in een nieuw tabblad)). De CBSA gebruikt de voorgeschreven informatie om personen te identificeren die een bedreiging voor de veiligheid of beveiliging van Canada kunnen vormen. Reizigers die naar Canada gaan, kunnen worden onderzoecht en kunnen bij aankomst worden ondervraagd of gecontroleerd. De CBSA gebruikt de voorgeschreven informatie ook om voor vertrek te bevestigen dat alle reizigers die per vliegtuig naar Canada komen een voorgeschreven document hebben voor toegang tot Canada of zijn uitgezonderd voor dat vereiste, of dat ze een voorgeschreven persoon zijn. Voor vertrekkende reizigers gebruikt de CBSA de vertrekinformatie vooraf alleen voor het beter identificeren van personen of goederen met een hoog risico die vertrekken of van plan zijn om te vertrekken uit Canada. CBSA-toegangs- en vertrekrapporten kunnen worden gedeeld met andere overheidsinstanties voor immigratie-, sociale zekerheids- of wetshandhavingsdoeleinden. Alle reizigers kunnen via een schriftelijke aanvraag bij de CBSA een kopie aanvragen van de voorgeschreven toegangs- en vertrekinformatie die over ze is aangeleverd. Elke reiziger die van mening is dat de voorgeschreven informatie die over ze is aangeleverd onjuist is, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij de CBSA om deze informatie te laten corrigeren. Elke reiziger kan schriftelijk een klacht indienen bij de CBSA als hij of zij van mening is dat de CBSA ten onrechte heeft geweigerd toegang te geven tot de voorgeschreven informatie die over hem of haar is aangeleverd, de voorgeschreven informatie die over hem of haar is aangeleverd niet op de juiste wijze heeft gecorrigeerd of anderzijds op een onjuiste manier is omgegaan met de voorgeschreven informatie die over hem of haar is aangeleverd. Reizigers kunnen meer informatie vinden op de website van de API/PNR-, IAPI- en Air Exit-programma's(opent een externe website in een nieuw tabblad).

Primary Inspection Kiosks

Met ingang van 25 juni introduceert de Canada Border Service Agency Primary Inspection Kiosks bij aankomst op de internationale luchthaven Toronto Pearson (YYZ), ter vervanging van het handmatige douaneverklaringsformulier.

U kunt ook een app downloaden om de douaneverklaring vóór aankomst in te vullen. Als u met een Emirates-vlucht naar Canada reist, kunt u uw douane- en immigratieaangifte vooraf indienen via de ArriveCAN-app. Doe dit binnen 72 uur vóór vertrek om vertragingen bij aankomst in Canada te voorkomen. Ga voor meer informatie naar de website van de Canada Border Services Agency (CBSA).    

Europese Unie

Kennisgevingen Europese Unie

Met ingang van 17 februari 2005 geeft de EU-wetgeving 261/2004 passagiers die instappen voor een vlucht in een EU-land bepaalde rechten in het geval van instapweigering, annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Als u denkt recht te hebben op een vergoeding naar aanleiding van deze kennisgevingen, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Emirates-kantoor.

Nationale handhavingsinstanties(opent een externe website in een nieuw tabblad)

Houd er rekening mee dat niet alle EU-landen Nationale Handhavingsinstanties hebben aangesteld.

Met ingang van 1 mei 2009 heeft de EU nieuwe beperkingen ingesteld op de persoonlijke invoer van producten van dierlijke oorsprong in de EU. U vindt meer informatie op de website van de Europese Commissie(link opent een externe website in een nieuw tabblad).

EU Summary of Liability

We hebben onze aansprakelijkheden aan u als klant en uw bagage uitgelegd in navolging van de regelgeving van de EU.

EU Summary of Liability(opent een pdf in een nieuw tabblad)

Lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen in de EU

EU Air Safety List(link opent een externe website in een nieuw tabblad)

Als wij een reservering voor u hebben gemaakt op een vlucht die wordt uitgevoerd door een luchtvaartmaatschappij waarvan de naam op de lijst voorkomt, heeft u recht op terugbetaling van een dergelijke vlucht of op een alternatieve route*, dit overeenkomstig artikel 8 van EG-wetgeving 261/04. Let op: vereisten zoals neergelegd in EG-wetgeving 261/04 zijn van toepassing op uw vlucht.

Onvermogensbescherming

Emirates heeft gezorgd voor onvermogensbescherming bij International Passenger Protection Limited(opent een externe website in een nieuw tabblad) (IPP) als dekkingshouder voor bepaalde onderschrijvers bij Lloyd's. Deze verzekering is alleen voor het onvermogen van Emirates voor al het geld dat is betaald aan ons (Emirates) voor gekoppelde reizen en reisarrangementen die zijn geboekt zoals gedefinieerd onder The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018(opent een pdf in een nieuw tabblad) en/of Richtlijn (EU) 2015/2302 (opent een externe website in een nieuw tabblad)

Als u een claim wilt indienen wegens ons onvermogen, neem dan contact op met IPP via VK +44 (0)345 266 1872 of claim online www.ipplondon.co.uk/claims.asp(opent een externe website in een nieuw tabblad)

Hongkong

Kennisgevingen Hongkong

Verbod op alternatieve rookproducten

De overheid van Hongkong verbiedt met ingang van 30 april strikt het bezit en de import van alternatieve rookproducten in pakjes, pakketten of als vracht. Alternatieve rookproducten zijn elektronische rookproducten, verwarmde tabaksproducten en kruidensigaretten. Inkomende reizigers mogen deze artikelen niet bij zich hebben als bagage, ook niet de onderdelen en accessoires.

Het verbod geldt niet voor medicijnen die zijn goedgekeurd door de apotheek- en gifverordening, en ook niet voor passagiers die overstappen in de internationale luchthaven van Hongkong zonder gebruik te maken van de immigratiedienst. De overheid van Hongkong legt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van USD 50.000 op aan klanten die dit niet naleven.

Maleisië

Kennisgevingen Maleisië

De rechten van vliegtuigpassagiers worden beschermd volgens de Malaysian Aviation Consumer Protection Code (MACPC), ongeacht of ze een reisverzekering van een luchtvaartmaatschappij of een andere aanbieder van reisverzekeringen aangeschaft hebben. Ga voor meer informatie over de MACPC naar www.mavcom.my(opent een externe website in een nieuw tabblad).

Malediven

Kennisgevingen Malediven

Tickets voor vluchten die vertrekken vanuit Male (MLE) worden inclusief luchthavenontwikkelingskosten en luchthavenservicekosten uitgegeven. Voor beide wordt een tarief van 30 USD gerekend, maar staatsburgers van de Malediven krijgen een verlaging van deze kosten en betalen slechts 12 USD voor elke belasting. Staatsburgers van de Malediven kunnen contact met ons opnemen voor een restitutie van 18 USD voor de belasting die ze niet hoeven te betalen. Deze tarieven gelden voor elk reistype, maar zijn alleen van toepassing op Economy- en Premium Economy-tickets.

Bezoek https://mira.gov.mv/Pages/View/whatisairporttaxesandfees(opent een pdf in een nieuw tabblad) voor meer informatie.

Saoedi-Arabië

Kennisgevingen Saoedi-Arabië

Tanzania

Kennisgevingen Tanzania

Alle plastic draagtassen, onafhankelijk van de dikte, zijn verboden voor invoer, uitvoer, productie, verkoop, bewaring en gebruik op het vasteland van Tanzania.

Reizigers naar Tanzania wordt geadviseerd om geen plastic tassen bij zich te hebben of in te pakken in hun koffers of handbagage.

Plastic verpakkingen voor medische doeleinden, eten, sanitairbenodigdheden en afval worden wel toegestaan. Daarnaast worden plastic draagzakjes of 'Ziploc bags' voor toiletartikelen toegestaan voor de reis en wordt hiervan verwacht dat de reizigers deze gedurende hun volledige reis bij zich houden.

Verenigd Koninkrijk

Kennisgevingen Verenigd Koninkrijk

Verordening (EG) nr. 261/2004 (zoals gewijzigd in de Rechten van vliegtuigpassagiers en vergunningen van organisatoren van vliegreizen (amendement) (EU Exit) Verordening 2019) geeft passagiers die aan boord gaan van een vlucht in het VK bepaalde rechten in geval van instapweigering, annulering of lange vertraging van vluchten.

Als u meent recht te hebben op compensatie volgens deze kennisgevingen, neemt u dan rechtstreeks contact op met onze afdeling Klantenzaken via het online Feedback- of Klachtenformulier om een claim in te dienen.

In het VK kunt u een klacht indienen bij de Civil Aviation Authority (CAA) - Passenger Advice and Complaints Team (PACT) door het online klachtenformulier in te vullen, via de CAA-website.

Lees de volledige vervoersvoorwaarden

Samenvatting van belangrijkste voorwaarden

Verenigde Staten van Amerika

Kennisgevingen Verenigde Staten van Amerika

Advance Passenger Information - Privacyverklaring

De volgende mededeling van de Amerikaanse Transportation Security Administration geldt voor alle passagiers die reizen naar of vanuit de Verenigde Staten van Amerika:

"De Transportation Security Administration (TSA) vereist dat u uw volledige naam, geboortedatum en geslacht verstrekt voor het screenen van de observatielijst, zoals vastgelegd in de 49 U.S.C. section 114, de Intelligence Reform, Terrorism Prevention Act van 2004 en 49 C.F.R. deel 1540 en 1560. Indien beschikbaar kunt u ook uw Redress-nummer verstrekken. Het niet verstrekken van uw volledige naam, geboortedatum en geslacht kan leiden tot vervoersweigering of autorisatieweigering om het instapgebied te betreden. TSA kan de door u verstrekte informatie delen met wetshandhavingsinstellingen, inlichtingendiensten of andere instellingen die onder het gepubliceerde registratiesysteem vallen. Voor meer informatie over het privacybeleid van de TSA of om het registratiesysteem en de evaluatie van de impact op de privacy te lezen, kunt u de TSA-website bezoeken, www.tsa.gov(opent een externe website in een nieuw tabblad)."

Emirates-noodplan voor langdurige vertraging op de start- en landingsbaan

Emirates doet er alles aan om voor het comfort en de veiligheid van al haar passagiers te zorgen door middel van toonaangevende service op elke vlucht die wij uitvoeren. Dit noodplan voor langdurige vertraging op de start- en landingsbaan (“Plan”) beschrijft de stappen die Emirates onderneemt in het geval van langdurige vertraging op de startbaan, in navolging van de relevante regels van het Amerikaanse ministerie van Transport ("DOT").

Dit plan geldt voor alle internationale geplande en publieke chartervluchten uitgevoerd door Emirates naar en vanuit de V.S. in navolging van de relevante regelgeving van het DOT. Dit plan wordt geactiveerd als deze vluchten problemen hebben die zijn gerelateerd aan langdurige vertraging op de start- en landingsbaan van een luchthaven in de V.S. In de meeste gevallen ligt de oorzaak van langdurige vertraging op de start- of landingsbaan buiten de redelijk te verwachten controle van Emirates (zoals weer, luchtverkeersleidingsystemen, operationele overheidsbeperkingen en bouwprojecten op de luchthaven). Ongeacht de oorzaak van de vertraging zal Emirates de maatregelen van dit plan implementeren.

Garanties voor klanten:

 1. De regels van het Department of Transportation (DOT) voor vertraging op de start- en landingsbaan vereisen dat passagiers die een langdurige vertraging op de start- of landingsbaan ervaren binnen drie uur (voor binnenlandse vluchten) of vier uur (voor internationale vluchten) na de start van de vertraging de mogelijkheid hebben om het vliegtuig te verlaten. Voor alle vluchten die onder dit plan vallen, geldt dat Emirates een vliegtuig niet langer dan 4 uur op de start- of landingsbaan in de V.S. kan laten staan voordat passagiers uit het vliegtuig worden gelaten, tenzij:
  • De leidinggevende piloot bepaalt dat er een veiligheids- of beveiligingsgerelateerde reden is waarom het vliegtuig de plek op de start- of landingsbaan niet mag verlaten om passagiers te laten uitstappen.
  • De luchtverkeersleiding de leidinggevende piloot informeert dat een terugkeer naar de gate of een ander uitstappunt de operationele werkzaamheden op de luchthaven aanzienlijk zou verstoren.
 2. Emirates zal bij alle vluchten die onder dit plan vallen, zorgen voor genoeg eten en drinkwater, uiterlijk twee uur na de start van eventuele vertraging op de start- of landingsbaan, tenzij de leidinggevende piloot bepaalt dat veiligheids- of beveiligingsoverwegingen dergelijke service niet mogelijk maken.
 3. Voor alle vluchten die onder dit plan vallen, geldt dat Emirates operationele sanitaire faciliteiten biedt, evenals adequate medische verzorging indien nodig zolang het vliegtuig op de start- of landingsbaan blijft staan.
 4. Voor alle vertragingen op een luchthaven in de V.S. van langer dan 30 minuten die onder dit plan vallen:
  • Emirates zal passagiers op de hoogte brengen van de status van de vertraging als de vertraging op de start- of landingsbaan langer is dan 30 minuten;
  • Emirates zal vervolgens waar toepasselijk updates geven aan de passagiers over de status van de vertraging op de start- of landingsbaan; en
  • Emirates zal passagiers tijdig informeren op elk moment dat er een geschikte mogelijkheid is voor passagiers om uit te stappen.
 5. Emirates zal voor afdoende middelen zorgen om dit plan te implementeren.
 6. Emirates zal dit plan coördineren met luchthavenautoriteiten, de U.S. Customs and Border Protection en de Transportation Security Administration op alle luchthavens in de V.S. waarvan Emirates gebruikmaaktt (inclusief omleidingsluchthavens in de V.S.).
 7. Houd er rekening mee dat codeshare-vluchten van een andere luchtvaartmaatschappij vallen onder het vertragingsplan voor de start- of landingsbaan voor die luchtvaartmaatschappij als een langdurige vertraging optreedt op de start- of landingsbaan van een luchthaven in de V.S.

Om PDF-bestanden te bekijken, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Installeer Acrobat Reader