Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Dubai Connect

Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie

Deze Algemene voorwaarden voor boekingen zijn van toepassing op uw ‘Dubai Connect’-aanbod dat is gedaan via emirates.com, een callcenter van Emirates of uw reisagent. Wanneer Emirates accommodatie of andere grondservices boekt in de hoedanigheid van agent van de desbetreffende derde leverancier, valt uw contract voor die accommodatie of service onder de Algemene voorwaarden van de leverancier, die aansprakelijkheid voor u zouden kunnen beperken of uitsluiten. Geen enkel contract zal tot stand komen voordat wij uw verzoek voor het 'Dubai Connect'-aanbod accepteren.

Bij het indienen van uw verzoek voor uw 'Dubai Connect'-aanbod, garandeert u dat u gemachtigd bent om deze voorwaarden te accepteren (en dat u deze ook accepteert) namens uzelf en alle personen die onder uw boeking vallen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die u wordt gegeven in verband met deze boeking bij ons, of enige derde leverancier, wordt doorgegeven aan iedereen namens wie u de boeking maakt of hebt gemaakt. U garandeert dat alle informatie die u over uzelf en andere personen opgeeft, waar en nauwkeurig is.

Lees deze algemene voorwaarden volledig door voordat u het 'Dubai Connect'-aanbod aanvraagt.

Dit 'Dubai Connect'-aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid van hotels. Het 'Dubai Connect'-aanbod kan op elk moment zonder melding vooraf worden stopgezet.

Geschiktheid

Om in aanmerking te komen voor het 'Dubai Connect'-aanbod moet u voldoen aan de volgende criteria:

Minimale overstaptijden

First Class- en Business Class-passagiers

De overstaptijd tussen de aankomstvlucht in Dubai en de vertrekvlucht uit Dubai moet minimaal acht (8) uur en maximaal zesentwintig (26) uur OF minimaal zes (6 uur) en maximaal zesentwintig (26) uur zijn voor boekingen die op of na 20 juli 2023 worden gemaakt.

Om in aanmerking te komen voor het aanbod, moet de passagier geboekt zijn op de best beschikbare aansluiting. Dat is de aansluiting met de kortste overstaptijd in Dubai tussen de aankomstvlucht in Dubai en de vertrekvlucht uit Dubai.

Premium Economy- en Economy Class-passagiers

De overstaptijd tussen de aankomstvlucht in Dubai en de vertrekvlucht uit Dubai moet minimaal tien (10) uur en maximaal vierentwintig (24) uur of minimaal acht (8 uur) en maximaal zesentwintig (26) uur zijn voor boekingen die op of na 11 oktober 2022 ziijn gemaakt.

Om in aanmerking te komen voor het aanbod, moet de passagier geboekt zijn op de best beschikbare aansluiting. Dat is de aansluiting met de kortste overstaptijd in Dubai tussen de aankomstvlucht in Dubai en de vertrekvlucht uit Dubai.

Betaling van het minimumtarief

Of u in aanmerking komt voor het 'Dubai Connect'-aanbod wordt bepaald op basis van een betaald minimum tarieftype voor uw vlucht met Emirates. Dit wordt aangegeven tijdens het boekingsproces.

Leeftijdsbeperkingen

Deze service is alleen beschikbaar voor passagiers van 18 jaar of ouder vanaf de datum van vertrek op de aankomstvlucht naar Dubai, indien alleen wordt gereisd. Maximaal twee kinderen (zijnde passagiers van jonger dan 18 jaar vanaf de datum van vertrek) mogen worden ondergebracht bij reizen met één volwassene.

Uitvoerende luchtvaartmaatschappij en ticketuitgifte

Zowel uw aankomst- als uw vertrekvlucht naar en van Dubai moet een vlucht van Emirates (aangeboden door Qantas of Emirates) of van Qantas (aangeboden door Emirates of Qantas) zijn. Codeshare-vluchten komen niet in aanmerking, behalve de vluchten EK5000 en QF8000. Het aanbod is niet beschikbaar op vluchten met andere luchtvaartmaatschappijen en/of wanneer Emirates alleen de verkopende maatschappij is. Vluchten verkocht door Emirates die worden uitgevoerd door flyDubai komen mogelijk ook in aanmerking voor Dubai Connect als ze aankomen en vertrekken vanuit Terminal 3.

Het vluchtschema moet één boeking zijn en op één ticket zijn uitgegeven. Het ticket moet op een Emirates-document (176) zijn uitgegeven.

Groepsboekingen

Boekingen voor groepen (die meer dan negen passagiers bevatten) in First Class en Business Class komen niet automatisch in aanmerking voor 'Dubai Connect'. Het wordt overgelaten aan Emirates of 'Dubai Connect' van toepassing is op dergelijke groepsboekingen.

Boekingen voor groepen (van meer dan negen passagiers) in Premium Economy Class en Economy Class komen automatisch in aanmerking voor 'Dubai Connect' als wordt voldaan aan alle hierin vermelde minimumvereisten voor elke Economy Class-passagier.

Visum voor toetreding tot de V.A.E.

U moet een visum hebben verkregen tot de Verenigde Arabische Emiraten om in aanmerking te komen voor 'Dubai Connect'. Bepaalde nationaliteiten hebben geen visum nodig voor toetreding tot de Verenigde Arabische Emiraten. De afgifte van visa vindt echter puur naar goeddunken van de immigratiedienst van de Verenigde Arabische Emiraten plaats en Emirates aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien uw visumaanvraag wordt geweigerd. Wij merken op dat de immigratiedienst van de Emiraten voor sommige paspoorthouders weigert om visumaanvragen te verwerken. Voor deze paspoorthouders doet Emirates geen aanvraag en u komt automatisch niet in aanmerking voor 'Dubai Connect'.

Het is uw verantwoordelijkheid om op eigen kosten en voorafgaand aan het maken van een boeking bij ons eerst alle vereiste reisdocumenten te verkrijgen (voor alle reizigers, inclusief baby's en kinderen) voor het verkrijgen van een visum voor toetreding tot de VAE. Alle paspoorten, ongeacht de nationaliteit, moeten minimaal 90 dagen geldig zijn.

Meer informatie over visums voor de V.A.E.

PCR-certificaten en -tests

Passagiers moeten voldoen aan alle reisvereisten op Emirates.com, klik hier voor de laatste informatie over COVID-19-reis- en testvereisten.

Hotelaccommodatie

De voorziene accommodatie is in het Copthorne Hotel Dubai, het Le Méridien Airport Hotel Dubai, JW Marriott Marquis of een ander alternatief naar goeddunken van Emirates. Wij geven geen enkele garantie wat betreft de accommodatie die u wordt toegewezen (bijv. voorzieningen, hotel, locatie, aantal sterren).

U krijgt alle toepasselijke maaltijden van het hotel waar u verblijft. De maaltijd wordt toegewezen op basis van de tijd van inchecken. Maaltijden worden geserveerd op de toepasselijke tijd van de dag voor ontbijt, lunch en diner.

Wanneer u 24 uur vóór het vertrek van de vlucht wordt geboekt in Premium Economy Class of Economy Class (volgens uw vluchtboeking/PNR), maar als u in het bezit bent van een Business Class- of First Class-ticket (als gevolg van een upgrade), krijgt u nog steeds een kamer in een hotel die is aangewezen voor Economy Class-passagiers.

Wanneer u wordt geboekt in Business Class of First Class (volgens uw vluchtboeking/PNR), maar als u onvrijwillig wordt gedegradeerd op het moment van inchecken vanwege wijziging van vliegtuig of een instapweigering, krijgt u een kamer in het toegewezen hotel voor Business Class- en First Class-passagiers.

Dit aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid van hotelkamers op het moment van de boeking. Emirates behoudt zich het recht voor om dit aanbod op elk gewenst moment en zonder aankondiging aan te passen of te annuleren.

Weigering om aanbod te verstrekken

Wij hebben het recht om u onze 'Dubai Connect'-service te weigeren (zelfs als u een geldige voucher hebt) in geval van één of meer van de hieronder vermelde voorvallen:

  • weigering is noodzakelijk om te voldoen aan, of als u niet voldoet aan, enige toepasselijke overheidswet- en regelgeving, -verordening of overheidsbeleid, of beleid of regelgeving van de luchthaven; of
  • als u veiligheids- of beveiligingsinstructies van enig grondpersoneel of bemanningslid bij de uitvoering van hun taken niet opvolgt of hen obstrueert of hindert; of
  • als u bedreigende, beledigende of aanstootgevende woorden gebruikt of als u zich gedraagt op een bedreigende, beledigende of aanstootgevende manier richting enige persoon, inclusief grondpersoneel, leden van de bemanning of andere passagiers voorafgaand aan, tijdens of bij uitstappen uit uw vlucht; of
  • als u onder invloed lijkt te zijn van alcohol of drugs; of
  • als u ons geen informatie verstrekt die in uw bezit is of die voor u beschikbaar is, of weigert dit te geven, die een overheidsinstantie ons wettelijk heeft gevraagd om over u te geven, of als het naar ons gevoel lijkt dat de informatie die u hebt gegeven onwaar of misleidend is; of
  • als u in het onwettige bezit bent van drugs, of wij redelijkerwijs vermoeden dat u dat bent.
  • u voldoet niet aan de reisvereisten van de V.A.E. 

Uw persoonlijke gegevens

U erkent dat uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt aan Emirates met het doel van de boeking van uw vlucht en het 'Dubai Connect'-aanbod. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in navolging van ons privacybeleid.

Onze aansprakelijkheid jegens u

Wij accepteren de volgende aansprakelijkheid jegens u:

  • ten eerste, voor het zorgen dat elke service die wordt aangeboden als onderdeel van het 'Dubai Connect'-aanbod (wanneer uw boeking voor een dergelijk aanbod door ons is geaccepteerd) op haar beurt is geboekt bij de desbetreffende leveranciers; en
  • ten tweede, voor kwesties die rechtstreeks voortvloeien uit onze nalatigheid; en
  • ten derde, voor zaken die direct het gevolg zijn van een schending van enige verplichting die wij hebben aangenomen onder deze Algemene voorwaarden.

Afgezien van bovenstaande bepalingen, zijn wij niet aansprakelijk voor geboekte reisservices die door een derde leverancier aan u moeten worden verleend. Verder nemen wij geen verantwoordelijkheid voor reisservices verleend door de leverancier en leggen geen verklaringen af of geven geen garanties (uitdrukkelijk of impliciet) over de geschiktheid of de kwaliteit van het 'Dubai Connect'-aanbod.

Wanneer Emirates u services verkoopt of verstrekt die worden aangeboden door een derde in haar hoedanigheid van geautoriseerde agent voor een dergelijke derde, of als zij optreedt als agent namens enige derde leverancier, is zij niet verantwoordelijk voor nalatigheden of verwaarlozing door dergelijke leveranciers, hun werknemers, agenten of vertegenwoordigers, en ook niet voor enige tekortkoming in de verleende service, en Emirates aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor verlies, persoonlijk letsel of overlijden dat op welke manier dan ook is opgetreden, tenzij een dergelijk verlies, persoonlijk letsel of overlijden enkel en alleen wordt veroorzaakt door nalatigheid van Emirates.

Emirates kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of kosten als gevolg van ongebruikelijke, onvoorspelbare voorvallen die buiten de redelijke controle van Emirates vallen, waarvan de consequenties niet konden worden voorkomen, zelfs niet als alle mogelijke maatregelen zouden zijn genomen, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen of wijzigingen van schema's, technische of onderhoudsproblemen, overboeking of in gebreke blijven van hotels, ziekte, slechte weersomstandigheden, natuur- of industrierampen, arbeidsconflicten waarbij derde leveranciers zijn betrokken, oorlog, terroristische activiteit, quarantaine of andere oorzaken. U accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijk verlies, schade of kosten.

Wij raden u echt aan een geschikte reis-/vakantieverzekering af te sluiten op het moment van uw boeking.

Over onze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Als enige van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt beoordeeld als illegaal of niet-uitvoerbaar, komt de onverminderde voortzetting van de rest ervan niet in gevaar.

Deze Algemene voorwaarden worden in diverse talen gereproduceerd. In geval van enige inconsistentie tussen de Engelse tekst en een niet-Engelse tekst, zal de Engelse tekst gelden tenzij toepasselijk lokaal recht dit anders vereist.

Deze Algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Dubai.

Alle informatie is correct op het moment van publicatie. Details kunnen worden gewijzigd en nadere Algemene voorwaarden kunnen gelden.