• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

ค้นหา


ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการบน emirates.com ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพียงป้อนคำค้นในช่องด้านล่าง ตรวจสอบการสะกดคำ และคลิก ค้นหา

 

คำแนะนำและตัวอย่าง

ค้นหาได้ง่าย เพียงพิมพ์ไม่กี่คำหรือกลุ่มคำ ยิ่งใส่จำนวนคำมาก คุณจะได้รับผลการค้นหาที่ตรงตามต้องการมากขึ้น ตัวอย่าง:

ค้นหาโดยพิมพ์คำหรือกลุ่มคำ

ผลการค้นหาจะหาหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณพิมพ์ในช่องค้นหา การค้นหาทั่วไปสำหรับคำว่า "เที่ยวบิน" จะแสดงผลลัพธ์จำนวนมาก การค้นหาที่เจาะจง เช่น "เที่ยวบิน ดูไบ ปักกิ่ง" จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และช่วยให้คุณได้รับข้อมูลตรงตามที่ต้องการ

ระบุวลีที่มีเครื่องหมายคำพูด และแยกคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ใส่เครื่องหมายคำพูด เช่น "ท่าอากาศยานลอนดอน" หรือ "ที่นั่งชั้นหนึ่ง" การใส่เครื่องหมายคำพูด เป็นการค้นหาเฉพาะคำที่ตรงกับคำในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้น ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นกลุ่มคำหลายกลุ่มคำหรือชื่อเฉพาะ

ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เมื่อต้องการค้นหาคำที่ตรงกันทุกประการ

การค้นหาคำด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก เป็นการค้นหาคำที่ตรงกันทั้งแบบพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ หรือแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การค้นหาคำว่า "dining" จะแสดงผลลัพธ์คำว่า "dining" หรือ "Dining" การค้นหาคำว่า "Dining" จะแสดงผลลัพธ์คำว่า "Dining" เท่านั้น