ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
มีการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมหรือไม่ หากเดินทางพร้อมทารก

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระสำหรับทารกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใช้วิธีการตามน้ำหนักหรือวิธีการตามจำนวนชิ้น น้ำหนักที่อนุญาตจะระบุไว้บนบัตรโดยสารสำหรับทารก

วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก:

ทารกจะได้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) ซึ่งรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารสำหรับทารกแล้ว

วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น:

บัตรโดยสารสำหรับทารกจะอนุญาตให้มีสัมภาระได้หนึ่งชิ้น ไม่ว่าจะเป็นชั้นห้องโดยสารใด สัมภาระชิ้นนี้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) โดยมีขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ไม่เกิน 150 ซม. (59 นิ้ว)

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่มีเด็กทารกร่วมเดินทางไปด้วยในชั้นโดยสารใด ๆ จะได้รับอนุญาตให้ถือกระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบสำหรับสิ่งของจำเป็นบนเครื่องและอาหารทารก (น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 5 กก./11 ปอนด์) และเปลหิ้วหรือรถเข็นที่พับเก็บได้หนึ่ง (1) คัน ถ้ามีพื้นที่ห้องโดยสารว่าง หรือคุณไม่ได้นำเบาะนั่งสำหรับเด็กติดตัวมาด้วย ถ้าห้องโดยสารไม่มีพื้นที่ว่าง จะต้องโหลดเปลหิ้วหรือรถเข็นที่พับเก็บได้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องในช่วงบรรทุกสัมภาระ

กระเป๋าถือ: 55 x 38 x 20 ซม. (22 x 15 x 8 นิ้ว)