สัมภาระ

บริการเกี่ยวกับสัมภาระในดูไบ

ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องสัมภาระของคุณเมื่อมาถึง ไปจนถึงการดูแลสัมภาระของคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมดูไบ การบริการเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินเอมิเรตส์จะทำให้การเดินทางผ่านสนามบินดูไบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

บริการพนักงานยกสัมภาระ

ใช้บริการพนักงานยกสัมภาระที่เฉพาะเจาะจงของเรา ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องสัมภาระของคุณเมื่อทำการเช็คอินที่อาคารขาออก หรือช่วยในการรับสัมภาระของคุณจากสายพานและนำไปที่รถยนต์ของคุณ รถประจำทาง หรือรถแท็กซี่เมื่อมาถึง

มองหาพนักงานยกสัมภาระได้ที่ทางเข้าของ อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์อาคารขาออก และหลังจุดตรวจหนังสือเดินทางที่อาคารขาเข้า

บริการพนักงานยกสัมภาระมีราคาอยู่ที่ 30 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อรถเข็นทั่วไปหนึ่งคัน และ 70 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อรถเข็นแบบปรับราบได้หนึ่งคัน

การห่อหุ้มสัมภาระ

เพื่อปกป้องสัมภาระของคุณในระหว่างการเดินทาง โปรดใช้บริการห่อสัมภาระซึ่งมีให้บริการที่อาคารขาออกในอาคารผู้โดยสาร 3 สายการบินเอมิเรตส์ สัมภาระของคุณจะได้รับการห่อหุ้มด้วยพลาสติกโปร่งใสที่แข็งแรงในราคา 30 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อสัมภาระหนึ่งใบ ซึ่งจะช่วยรักษาให้สัมภาระของคุณอยู่ในสภาพเดิมในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง

คุณสามารถหาเครื่องห่อหุ้มสัมภาระได้ก่อนถึงเคาน์เตอร์เช็คอินในอาคารขาออก

การรับฝากสัมภาระ

หากคุณได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมของคุณแต่ยังเหลือเวลาก่อนจะถึงเวลาเที่ยวบินของคุณ หรือคุณต้องการแวะพักระหว่างทางเป็นเวลาสั้น ๆ ในดูไบ คุณสามารถฝากสัมภาระของคุณไว้ที่สนามบิน เพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมเมืองโดยไม่ต้องแบกสัมภาระ

บริการรับฝากสัมภาระอยู่ในบริเวณขาเข้าของอาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ และมีให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

ราคาต่อสัมภาระหนึ่งใบ

  • กระเป๋าขนาดมาตรฐาน (ขนาดไม่เกิน 21 คูณ 24 คูณ 11 นิ้ว): 25 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับ 12 ชั่วโมง
  • กระเป๋าขนาดอื่น ๆ (มีขนาดใหญ่กว่า 21 คูณ 24 คูณ 11 นิ้ว): 30 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับ 12 ชั่วโมง
  • สิ่งของมีค่า: 30 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับ 12 ชั่วโมง

การจัดส่งสัมภาระเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่ไร้ความยุ่งยาก และให้สายการบินเอมิเรตส์จัดส่งสัมภาระของคุณไปยังจุดหมายปลายทางเมื่อคุณมาถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ อาคารผู้โดยสาร 3

รับบริการจัดส่งสัมภาระ และเราจะรับสัมภาระของคุณที่ดูไบ และจัดส่งไปยังทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายนี้โดยมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

ตรวจสอบอัตราค่าจัดส่ง:

พื้นที่ที่จัดส่ง อัตราค่าจัดส่ง จำนวนชิ้นของสัมภาระ
ดูไบ อัจมาน และชาร์จาห์ 200 ดีแรห์ม สัมภาระสูงสุด 4 ชิ้น
อาบูดาบี, อัลอิน, ฟูไจราห์, ราส อัล ไคมาห์ และอุมม์อัลไกไวน์ 250 ดีแรห์ม สัมภาระสูงสุด 4 ชิ้น

โปรดทราบว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียม 10 ดีแรห์มสำหรับสำหรับสัมภาระเพิ่้มเติมทุกใบที่ส่งไปยังพื้นที่ที่จัดส่ง

คุณสามารถจองบริการจัดส่งสัมภาระได้เมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบ หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้มองหาเจ้าหน้าที่ของสายการบินเอมิเรตส์ที่จุดรับสัมภาระ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือคุณ