ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อะไรคือกฎสำหรับบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เป็นเด็กและทารกบนเที่ยวบินเอมิเรตส์

ทารก 0-1 ปี

บัตรโดยสารสำหรับทารกที่เดินทางโดยนั่งบนตักของผู้ปกครองหรือในที่นอนเด็ก จะได้รับส่วนลดจากราคาเต็มของค่าโดยสารผู้ใหญ่ เมื่อทำการจองทางออนไลน์ สามารถขอที่นอนเด็กได้ในหัวข้อรายละเอียดผู้โดยสาร

อนุญาตให้ทารกที่มีอายุน้อยกว่าเจ็ดวันขึ้นเครื่องได้ เฉพาะในกรณีเดินทางด้วยเหตุผลทางการแพทย์ฉุกเฉิน (ในตู้อบทารก) หรือในกรณีที่มารดาเดินทางในกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากความสูญเสีย

เด็กในรถเข็นเด็ก (6-36 เดือน)*

เด็กอายุระหว่าง 6-36 เดือนสามารถเดินทางในรถเข็นเด็กได้ หากซื้อที่นั่งต่างหากสำหรับเด็ก สามารถใช้ที่นั่งในรถของทารกได้ทุกเวลาระหว่างการบิน ทั้งระหว่างเครื่องบินขึ้นและลงจอด ที่นั่งในรถของทารกต้องเป็นประเภทหันหน้าออกเท่านั้น และต้องสามารถรัดที่นั่งโดยการใช้สายเข็มขัดแบบรัดที่ตัก ไม่ใช่แบบรัดที่ไหล่ (สายเข็มขัดแบบ 2 จุด) ดังเช่นรถยนต์ส่วนบุคคล บริการสนามบินจะอนุมัติที่นั่งในรถของทารกที่จุดเช็คอินสำหรับการใช้บนเครื่อง

เด็กอายุ 2-11 ปี

บัตรโดยสารสำหรับเด็กที่เดินทางในที่นั่งต่างหาก จะได้รับส่วนลดจากราคาเต็มของค่าโดยสารผู้ใหญ่เช่นกัน

โปรดทราบว่าไม่มีบริการผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังของเอมิเรตส์ร่วมกับบัตรโดยสารสำหรับเด็กที่ลดราคา จะต้องซื้อในอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ราคาเต็ม

โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ เพื่อทำการจองสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

เด็กเดินทางคนละชั้นโดยสารกับผู้ปกครอง

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี และเดินทางคนละชั้นโดยสารกับผู้ปกครองจะถือว่าเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง และจะต้องชำระค่าโดยสารในราคาเต็มของผู้ใหญ่ เมื่อมีทั้งเด็กที่อายุมากกว่าและต่ำกว่า 8 ปีเดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองในคนละห้องโดยสาร จะถือว่าเด็กทั้งหมดเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง และจะใช้อัตราค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ ผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งเตือนว่าควรมีการไปมาระหว่างห้องโดยสารให้น้อยที่สุด

ข้อสำคัญ: ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการจองสำหรับทารก

บุคคลใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะต้องมีที่นั่ง เมื่อเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ เพราะฉะนั้น ทารกรายใดที่มีอายุครบสองปีหลังจากเริ่มออกเดินทาง จะต้องชำระค่าโดยสารอัตราเด็ก และจะต้องมีที่นั่งสำหรับส่วนนั้นของการเดินทาง

  • ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางในสถานะทารกในการเดินทางขาออก และในสถานะเด็กในเที่ยวบินเดินทางต่อ/ขากลับ จะใช้ค่าโดยสารอัตราทารกในเที่ยวขาออกและอัตราเด็กในเที่ยวบินเดินทางต่อ/ขากลับ ซึ่งไม่สามารถจองได้ทางออนไลน์ และควรจองผ่านสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

  • ในกรณีที่ผู้โดยสารเป็นทารกและมีอายุ 2 ปีพอดีหรือมากกว่าในวันที่เดินทางที่จุดต้นทาง จะต้องใช้ค่าโดยสารอัตราเด็กสำหรับตลอดการเดินทาง

หากยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในขั้นตอนการจองหรือออกบัตรโดยสาร เจ้าหน้าที่เช็คอินจะจัดการให้ที่สนามบินเมื่อออกเดินทาง

หากไม่มีที่นั่งว่างในขั้นตอนการออกบัตรโดยสารหรือเช็คอิน ผู้โดยสารทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะได้รับจองบัตรโดยสารพร้อมกันบนเที่ยวบินสำรอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง

หากแผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงระหว่างทางและทารกมีอายุครบสองปีหลังจากที่การเดินทางเริ่มต้นแล้ว คูปองที่ไม่ได้ใช้จะถูกออกใหม่โดยใช้ค่าโดยสารอัตราเด็กสำหรับส่วนที่เหลือของการเดินทาง และที่นั่งจะถูกจองสำหรับเที่ยวบินที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ข้อสำคัญ: เงื่อนไขของการเดินทางไปแคนาดา

ขอแนะนำให้ผู้ปกครองที่เดินทางไปแคนาดาพร้อมกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นเป็นบุตรหลานของตน ขอแนะนำให้ผู้ปกครองที่แยกกันอยู่หรือหย่าร้างเก็บรักษาเอกสารทางกฎหมายและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อที่จะชี้แจงสิทธิ์ในการดูแลเด็ก

ขอแนะนำให้เด็กที่เดินทางไปแคนาดาโดยลำพังหรือไปกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์ดูแลตามกฎหมาย ถือหนังสือแสดงความยินยอมการเดินทางที่ลงนามโดยผู้ปกครองหรือบิดามารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ดูแลเด็กตามกฎหมาย หนังสือดังกล่าวควรประกอบด้วย

ก. การอนุญาตให้เดินทาง และ
ข. ปลายทางในแคนาดาโดยระบุระยะเวลาการเข้าพัก และ
ค. รายละเอียดที่อยู่และโทรศัพท์ของผู้ที่ลงนาม

* ทารกสองคนสามารถเดินทางกับผู้ใหญ่ที่พาไปสองคน หากมีที่นั่งที่เหมาะสมและหน้ากากออกซิเจน

ทารกสองคนที่มีผู้ใหญ่ที่พาไปคนเดียวสามารถเดินทางได้ ถ้าทารกคนที่สองมีอายุเกิน 12 เดือนและสามารถนั่งบนที่นั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยได้ หรือมีอายุเกินหกเดือนและได้รับการควบคุม ทารกคนที่สองจะเดินทางด้วยค่าโดยสารอัตราเด็ก ไม่ใช่อัตราทารก ทารกสามคนสามารถเดินทางกับผู้ใหญ่สองคน ถ้าผู้ใหญ่แต่ละคนดูแลทารกคนหนึ่งระหว่างที่เครื่องขึ้นบินและลงจอด และทารกคนที่สามมีอายุเกิน 12 เดือนและสามารถนั่งบนที่นั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยได้ หรือมีอายุเกินหกเดือนและได้รับการควบคุม ทารกคนที่สามจะใช้ค่าโดยสารอัตราเด็ก