สัมภาระ

กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตอาจแตกต่างกันตามเส้นทาง ชั้นที่นั่งในการเดินทาง และสถานภาพสมาชิก Emirates Skywards ของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของเรา เพื่อดูรายละเอียดว่าคุณสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

โดยทั่วไป ปริมาณของสัมภาระที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องจะขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งของคุณ

ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวได้สองชิ้น ได้แก่ กระเป๋าเอกสารหนึ่งใบกับกระเป๋าถือหนึ่งใบ หรือกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบ กระเป๋าเอกสารจะต้องมีขนาดไม่เกิน 18 x 14 x 8 นิ้ว (45 x 35 x 20 เซนติเมตร); กระเป๋าถือจะต้องมีขนาดไม่เกิน 22 x 15 x 8 นิ้ว (55 x 38 x 20 เซนติเมตร); กระเป๋าเสื้อผ้าจะต้องมีความหนาไม่เกิน 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) เมื่อพับ น้ำหนักของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)

ผู้โดยสารในชั้นประหยัดจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวไปได้หนึ่งชิ้น โดยไม่ควรมีขนาดเกิน 22 x 15 x 8 นิ้ว (55 x 38 x 20 เซนติเมตร) และจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)

หมายเหตุ: สำหรับผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องในอินเดีย คุณสามารถนำสัมภาระติดตัวได้หนึ่งชิ้น ขนาดสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องไม่เกิน 115เซนติเมตร หรือ 45.3 นิ้ว (ยาว + กว้าง + สูง)

หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางออกจากบราซิล ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้สูงสุด 10 กิโลกรัม

การซื้อสินค้าปลอดภาษี เช่น สุรา บุหรี่ และน้ำหอม ได้รับอนุญาตให้ซื้อได้ในปริมาณหนึ่งสำหรับระดับการให้บริการทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลวที่ใช้ในสนามบินหลายแห่งอาจมีผลให้สินค้าเหล่านี้ไม่ผ่านด่านตรวจความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารก

ผู้โดยสารในที่นั่งทุกระดับชั้นที่เดินทางพร้อมทารกจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับทารกได้หนึ่งชิ้น โดยมีขนาดไม่เกิน 55 x 38 x 20 เซนติเมตร (22 x 15 x 8 นิ้ว) และมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์) ซึ่งจะใช้วิธีคิดตามจำนวนชิ้น หรือวิธีการคำนวณตามน้ำหนัก 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์)

นอกจากนั้น ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมมีเด็กทารกร่วมเดินทางไปด้วยจะได้รับอนุญาตให้นำเปลหิ้วหรือรถเข็นที่พับเก็บได้หนึ่งคันขึ้นเครื่อง หากมีพื้นที่ว่าง หากไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับสัมภาระเหล่านี้บนเครื่อง จำเป็นจะต้องโหลดใต้เครื่อง อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องโหลดใต้เครื่อง จะไม่นับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

การขนส่งผงแป้ง

ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง จากหรือผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา และเที่ยวบินที่เดินทางจากหรือผ่านประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มิลลิลิตรขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง

 • ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มิลลิลิตรขึ้นไปจะต้องได้รับการตรวจสอบ
 • โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทางครั้งสุดท้าย ผงแป้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มิลลิลิตรในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องของคุณจะถูกยึดไว้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (MXP) และท่าอากาศยานนานาชาติเอเธนส์ (ATH)
 • ผงแป้งที่มีปริมาณต่ำกว่า 350 มิลลิลิตร อาจได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
 • สำหรับนมผงสำหรับเด็ก ยาตามใบสั่งแพทย์ และอัฐิ (human remains) นั้นจะได้รับการยกเว้น
 • ส่วนสารที่มีลักษณะเป็นผงแป้งที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินจะต้องอยู่ภายในถุงปิดผนึกที่ไม่มีการแกะซีลออก พร้อมทั้งมีหลักฐานการซื้อ (ใบเสร็จรับเงิน)

ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

การขนย้ายของเหลว

ขณะนี้มีการใช้ข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลวในกระเป๋าถือกับผู้โดยสารทุกคนที่ออกเดินทางจากหรือเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและสนามบินต่าง ๆ ทั่วโลก

เที่ยวบินไปยังบางประเทศ เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเหลว ละอองของเหลว เจล ที่ประตูขาออก วัตถุใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยด้านล่างนี้จะถูกยึด

โปรดทราบว่าการตรวจสอบเหล่านี้จะไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงสินค้าที่ซื้อบนเครื่อง หากคุณถือเป็นเสมือนกระเป๋าถือทั่วไปของคุณ

สินค้าที่ซื้อในท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสามารถผนึกและจัดส่งแยกต่างหากไปยังเครื่องบินและมารับได้ที่อาคารขาเข้าที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหรือผ่านประเทศต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้

เพื่อให้มั่นใจว่าของเหลวที่คุณนำขึ้นเครื่องเป็นไปตามข้อบังคับระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการบรรจุหีบห่อ และถูกส่งในลักษณะดังต่อไปนี้:

 • ของเหลว เจลและสเปรย์ กาว โลชั่น ครีม เครื่องดื่ม และสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะต้องอยู่ในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100มิลลิลิตร ส่วนที่ถือมาในภาชนะบรรจุที่ใหญ่กว่า 100 มิลลิลิตร จะไม่ได้รับการยอมรับ แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม
 • ภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกที่สามารถปิดผนึกและโปร่งใสที่มีความจุสูงสุดไม่เกินหนึ่งลิตร ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงขนาดใหญ่หรือถุงที่ปิดผนึกไม่ได้ เช่น ถุงแซนด์วิชแบบพับ
 • ภาชนะบรรจุจะต้องพอดีกับถุงพลาสติก ซึ่งปิดได้สนิท
 • คุณจะต้องแสดงถุงพลาสติกเพื่อการตรวจสอบทางสายตาที่ด่านตรวจความปลอดภัย อนุญาตเพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านเท่านั้น
 • มีข้อยกเว้นสำหรับยา นมและอาหารสำหรับเด็กทารก และข้อจำกัดอาหารพิเศษ แต่คุณจำเป็นต้องแสดงวิธีการพิสูจน์ลักษณะที่เหมาะสมของวัตถุเหล่านี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขนย้ายของเหลว โปรดดูคำถามที่ถามบ่อยของเราเกี่ยวกับกฎกระเป๋าถือและของเหลว

อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี

อุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีใช้ข้อจำกัดเรื่องขนาดและน้ำหนักเดียวกันกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องลักษณะอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขนย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ต่างหาก โดยการชำระเงินค่าที่นั่งเฉพาะ

โปรดทราบว่าอาจมีการใช้เงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการในการขนย้ายเครื่องดนตรี เพื่อดูเงื่อนไขเหล่านี้หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการขนย้ายเครื่องดนตรี โปรดติดต่อเรา

ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์ขึ้นเครื่อง

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราไม่สามารถอนุญาตให้มียานพาหนะส่วนบุคคลที่มีเครื่องยนต์ เช่น สเก็ตบอร์ดลอย สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามินิเซ็กเวย์ และล้อทรงตัวอัจฉริยะหรือล้อทรงตัวอยู่ในเที่ยวบินของเรา เราไม่สามารถบรรทุกอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งในลักษณะที่เป็นสัมภาระที่เช็คอินหรือสัมภาระที่พกติดตัว เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่บรรจุอยู่ ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่อนุญาตอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

วัตถุที่ต้องมีการควบคุมและวัตถุอันตราย

ตามข้อบังคับระหว่างประเทศ และเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีข้อบังคับบางประการเกี่ยวกับวัตถุที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

วัตถุที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัย จะสามารถนำไปโดยต้องเป็นสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง และจะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง วัตถุเหล่านี้ควรได้รับการห่อหุ้มอย่างเหมาะสมสำหรับการขนส่งโดยเป็นสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องตามข้อบังคับวัตถุอันตรายของ IATA และข้อบังคับของสายการบินเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุเหล่านี้อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • อาวุธจริงหรือปลอม
 • อาวุธและเครื่องกระสุน
 • สิ่งที่ระเบิดได้หรือสิ่งที่บรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ (เช่น ดอกไม้ไฟ หรือประทัด)
 • มีดทุกประเภท ทุกลักษณะ และทุกขนาด
 • มีดเปิดซองจดหมาย
 • ช้อนส้อมและมีดที่เป็นโลหะ
 • หนังสติ๊ก
 • ใบมีดโกนและมีดโกน
 • อุปกรณ์ของช่างไม้
 • ลูกดอก
 • กรรไกร
 • ตะไบเล็บ
 • เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา (เว้นแต่จำเป็นด้วยเหตุผลทางการแพทย์และมีใบรับรองทางการแพทย์ที่ยืนยันสภาพร่างกายทางการแพทย์และจำเป็นต้องมีติดตัว)
 • เข็มเย็บผ้า
 • ที่เปิดจุก
 • เลเซอร์

วัตถุอันตรายซึ่งเป็นวัตถุหรือสสารที่อาจเป็นต้นเหตุของความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร การขนย้ายวัตถุเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยระเบียบการบินพลเรือน โดยทั่วไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่อง และมีข้อยกเว้นบางประการ

ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์ (Christmas crackers), ประทัด, จรวดขวด (bottle rockets), ป๊อปเปอร์ (poppers) และดอกไม้เพลิง (sparkler) ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

ดูคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อดูว่าวัตถุใดถูกจัดให้เป็นวัตถุอันตราย วัตถุใดได้รับอนุญาตให้ใส่ในสัมภาระได้ และวัตถุที่คุณต้องแจ้งที่สนามบิน ดูเงื่อนไขการขนส่งของเรา (บทที่ 8.3.6) สำหรับกฎของวัตถุที่ถูกยึดที่ด่านตรวจความปลอดภัย

อุปกรณ์ทางการแพทย์บนเครื่อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการได้รับอนุญาตให้ใช้บนเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ โปรดดูข้อมูลของเราที่สุขภาพและความต้องการพิเศษสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตและข้อจำกัดต่าง ๆ

การวางสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องทั้งหมดจำเป็นจะต้องมีขนาดพอดีกับที่ว่างใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณ หรือชั้นเก็บของเหนือศีรษะของคุณ ไม่สามารถวางสัมภาระไว้ด้านหลังขาของคุณ ที่ทางเดิน หรือหน้าประตูทางออกฉุกเฉิน