สัมภาระ

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะแตกต่างกันตามเส้นทาง ชั้นโดยสาร และสถานภาพสมาชิก Emirates Skywards ราคาสำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินจะแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์เช็คอินในสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อ คุณสามารถคำนวณน้ำหนักที่อนุญาตเบื้องต้นทางออนไลน์ที่นี่

ซื้อทางออนไลน์

ขณะนี้สายการบินเอมิเรตส์มีข้อเสนอส่วนลด 20% เมื่อคุณซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิต การซื้อทางออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาที่สนามบินและเงิน มีขั้นตอนการดำเนินการที่ง่าย และคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการจองของคุณโดยใช้หมายเลขอ้างอิงการจองของคุณ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะแตกต่างกันตามเส้นทาง ชั้นโดยสาร และสถานภาพสมาชิก Emirates Skywards ราคาสำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินจะแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์เช็คอินในสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อ ราคาสำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่แสดงทางออนไลน์จะใช้กับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2018 เป็นต้นไป คำนวณและซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมตอนนี้

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ซื้อที่สนามบิน

สัมภาระของคุณจะได้รับการชั่งน้ำหนักที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และคุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมได้ที่นี่ หากจำเป็น หากคุณคิดว่าสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกินจำนวนที่อนุญาตเบื้องต้น โปรดเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเผื่อเวลาที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ