ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากฉันเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก จะมีบริการพิเศษหรือไม่

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็กและทารกมีกฎและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คุณสามารถอุ้มทารกที่มีอายุไม่เกินสองปีไว้บนตักของคุณได้ เราจะมอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กให้แก่คุณ ถ้าคุณเดินทางกับเด็กอายุเกินสองปี คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็กและเด็กจะมีที่นั่งของตนเอง
หากคุณนำเข็มขัดนิรภัยหรือที่นั่งสำหรับเด็กมาเอง (ที่รู้จักกันในชื่ออุปกรณ์ยึดตัวเด็กหรือ CRD) อุปกรณ์นั้นจะต้องมีฉลากที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบินจาก:

 • หน่วยงานด้านการบินร่วม (JAA)
 • หน่วยงานบริหารจัดการด้านการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)
 • การขนส่งแคนาดา

การใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

คุณสามารถใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับทารกบนเที่ยวบิน แต่คุณจะต้องจองบัตรโดยสารแยกต่างหากและชำระค่าโดยสารสำหรับเด็ก

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

หากคุณนำที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กมาใช้บนเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบว่าที่นั่งนั้นมีฉลากที่แสดงว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบิน รวมถึงมีวิธีการใช้งาน เราอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

 • ที่นั่งที่ผ่านข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FMVSS) ข้อที่ 213 ที่นั่งต้องได้รับการผลิตตามมาตรฐานเหล่านี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1985 หรือหลังจากนั้น ที่นั่งของคุณต้องแสดงฉลากเหล่านี้ด้วยตัวอักษรสีแดง:
 • เครื่องยึดเหนี่ยวนี้ได้รับการรับรองสำหรับยานยนต์และเครื่องบิน
 • ระบบยึดเหนี่ยวเด็กนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติทั้งหมด
 • ที่นั่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ของแคนาดา (CMVSS) ข้อที่ 213'ระบบยึดเหนี่ยวสำหรับเด็ก' หรือ CMVSS ข้อที่ 213.1 'ที่นั่งและระบบยึดเหนี่ยวทารก'
 • ที่นั่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44 ที่นั่งเหล่านี้ต้องมีฉลากสีส้มพร้อมเครื่องหมาย ECE R44-03 หรือการปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้น
 • ที่นั่งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบินตาม 'กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสำหรับระบบยึดเหนี่ยวเด็กสำหรับการใช้งานในเครื่องบิน' (TÜV Doc.TÜV/958-01/2001) ตามข้อกำหนดของเยอรมนี
 • ที่นั่งที่ตรงตามมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS 1754

หากเบาะรองนั่งของคุณไม่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเหล่านี้ คุณสามารถโหลดไปพร้อมกับสัมภาระอื่น ๆ ของคุณได้

ทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. สามารถเดินทางโดยนั่งที่นั่งในรถยนต์ประเภทหันหน้าออกหรือหันหน้ากลับทิศ แต่ถ้าทารกหนักมากกว่า 10 กก. ที่นั่งในรถยนต์ต้องเป็นประเภทหันหน้าออก

การติดตั้งที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

ลูกเรือของเราจะช่วยคุณติดตั้งที่นั่งในรถยนต์ของคุณตามคำแนะนำบนฉลาก ที่นั่งจะต้องหันหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม และต้องยึดติดโดยใช้เข็มขัดที่นั่งแบบคาดหน้าตัก เราไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์แบบที่ต้องยึดติดด้วยเข็มขัดที่นั่งแบบสามจุดหรือใช้สายคาดไหล่ได้

อุปกรณ์ / สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวสำหรับทารก เด็ก และผู้ใหญ่

อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวดังต่อไปนี้บนเครื่องสำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 นอกเหนือไปจากระบบยึดเหนี่ยวบนเครื่องบินสำหรับเด็ก (Child Aviation Restraint Systems, CARES)

 • CARES แบบพิเศษ
 • Crelling/Houdini Model 27
 • Meru TravelChair
 • Leckey Firefly GoTo Seat  

เราไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้บริการ คุณต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุด อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งบางตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและเป็นบางห้องโดยสารเท่านั้น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการดูแลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของคุณ คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)ให้เรียบร้อย เพื่อให้ทีมงานของเราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

ข้อกำหนดเรื่องการดูแล/การดูแลเป็นพิเศษ:

 • ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะต้องนั่งอยู่ถัดจากผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว
 • ผู้ใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประกอบติดตั้งอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว และแน่ใจว่าผู้ใช้งานจะนั่งได้เข้าที่และแน่นหนาอย่างถูกต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 • จะต้องเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตักประจำที่นั่งของผู้โดยสารจะต้องรัดอย่างแน่นหนา ขณะที่ใช้งานอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว
 • เราจะยอมรับสายรัด/อุปกรณ์เพื่อยึดเหนี่ยวที่สนามบิน หากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไข และเราได้ทำการยืนยันแล้วว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว ที่ได้รับการยอมรับตามรายการทางด้านบน
 • จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบของสายการบิน เมื่อมีสายการบินอื่นหรือสายการบินที่ใช้รหัสร่วมกันเกี่ยวข้องในกำหนดการเดินทาง โปรดตรวจสอบกับสายการบินสำหรับนโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว
 • หากน้ำหนักของ CARES เกินน้ำหนักและความสูงสุดที่ได้แนะนำไว้โดยการรับรองของ FAA หรือคุณใช้ CARES ในการต่อเครื่องไปยังสายการบินอื่น พันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน หรือสายการบินของสหรัฐฯ ที่สนามบินเกตเวย์ของสหรัฐฯ ของเอมิเรตส์ (รวมถึงสนามบิน Athens International และ Milan Malpensa) คุณจำเป็นต้องร้องขอการยกเว้นสำหรับการเดินทางต่อ หรือจากสหรัฐฯ โดย FAA ก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • เนื่องจากเป็นสายการบินต่างชาติ การรับรองของ FAA ไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับการใช้บนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ กฎระเบียบของ FAA เกี่ยวกับสายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวไม่ได้บังคับใช้กับสายการบินเอมิเรตส์หรือผู้โดยสารของเราโดยตรง อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์เหล่านี้จะครอบคลุมอยู่ในการประเมินความเสี่ยงภายในที่ได้รับการรับรอง GCAA ของเราแล้ว

เปลเด็กอ่อน

เปลเด็กอ่อนของเรามีขนาดประมาณ 75 x 33 x 22 ซม. (29.5 x 13 x 8.8 นิ้ว) และสามารถใช้กับเด็กทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 11 กก. (24.2 ปอนด์) แม้ว่าเปลเด็กอ่อนของเราจะได้รับการออกแบบมาสำหรับทารกที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี แต่เพื่อความปลอดภัย เราจะไม่สามารถติดตั้งเปลเด็กให้ได้หากทารกของคุณมีขนาดตัวไม่พอดีกับขนาดของเปล โปรดทราบว่าเปลเด็กอ่อนมีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับจำนวนเปลที่พร้อมให้บริการ โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถขอใช้บริการเปลนอนเด็กอ่อนได้ หากคุณจองที่นั่งปกติในราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก

การใช้กระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กและ/หรือที่วางขา

โปรดทราบว่ากระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กหรืออุปกรณ์ที่วางขาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน (General Civil Aviation Authority) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์จาก Bedbox, Fly Legs-up และ FLY-Tot คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

การใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

หากคุณนำที่นั่งในรถยนต์สำหรับทารกขึ้นไปบนเที่ยวบิน คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับเก้าอี้บนเครื่องบินเองทั้งหมดตามคำแนะนำของผู้ผลิตและนโยบายของเครื่องบิน

 • จะต้องติดต้องที่นั่งในรถยนต์โดยหันหน้าเด็กไปทางด้านหน้า (forward facing)
 • ที่นั่งในรถยนต์แบบหันหน้าไปทางด้านหลัง (rear facing) จะจำกัดไว้ให้สำหรับทารกที่มีอายุระหว่าง 7 วัน จนถึง 6 เดือน:
  • ที่นั่งในรถยนต์แบบหันหน้าไปทางด้านหลัง (rear facing) ต้องติดตั้งในที่นั่งแถวแรก (bulk head seat)
  • หากไม่มีที่นั่งแถวแรก (bulk head seat) ให้ติดตั้งแบบหันหน้าเด็กไปทางด้านหน้า

เข็มขัดนิรภัยต้องใช้งานได้ง่าย มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้ใช้รัดทารกกับที่นั่งในรถยนต์
ด้านหลังของที่นั่งบนเครื่องบินต้องอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง นอกจากนั้น ต้องเอาถาดที่ติดอยู่กับที่นั่งในรถยนต์ออก (ถ้ามี) ระหว่างเครื่องขึ้นบินและลงจอด

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราจะช่วยคุณยกพนักวางแขน เพื่อช่วยติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของเครื่องบินเข้ากับที่นั่งในรถยนต์ พวกเขาจะช่วยสรุปข้อกำหนดด้านความปลอดภัยให้กับคุณด้วย และมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คุณใช้ที่นั่งในรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานตามนโยบายของเรา

เราไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์แบบที่ต้องยึดติดด้วยเข็มขัดที่นั่งแบบสามจุดหรือใช้สายคาดไหล่ได้

ที่รองพักขา ที่ปรับขนาดที่นั่ง กระเป๋าล้อลากนั่งได้ และเบาะสำหรับนอน

ที่รองพักขา และตัวปรับขนาดที่นั่ง

ไม่อนุญาตให้ใช้ที่รองพักขา หรืออุปกรณ์ปรับขนาดที่นั่งทุกรูปแบบบนเครื่องบิน อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองจาก General Civil Aviation Authority (GCAA) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายเนื่องจากเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มีการยึดเหนี่ยวไว้ อุปกรณ์เหล่านั้นมี แต่ไม่ได้จำกัดเพียง ดังนี้

 • Bedbox
 • Fly Legs-up
 • FLY-Tot
 • Plane Pal
 • Sky Rest
คุณสามารถนำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่องได้หากเก็บเอาไว้ในล็อคเกอร์เหนือศีรษะแบบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบถือขึ้นเครื่องได้เท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้งานในระหว่างเที่ยวบินได้

กระเป๋าล้อลากนั่งได้

อนุญาตให้ใช้กระเป๋าล้อลากนั่งได้บนเครื่องบิน หากสามารถเก็บเอาไว้ในล็อคเกอร์เหนือศีรษะแบบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบถือขึ้นเครื่องได้เท่านั้น และไม่สามารถนำมาใช้งานในระหว่างเที่ยวบินได้ สิ่งของเหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนักของสัมภาระแบบถือขึ้นเครื่องที่ได้กำหนดเอาไว้ และ ต้องไม่ใช้เป็นที่รองพักขา หรือที่ปรับขนาดที่นั่ง กระเป๋าล้อลากนั่งได้ มีดังนี้:
 • Trunki
 • Zinc Flyte
 • Kiddee Case
 • FOME
 • Jetkids

Sleepers

อุปกรณ์เพื่อความสบาย/เบาะสำหรับนอนซึ่งอนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบินของเอมิเรตส์คือ CoziGo (Fly Babee) สามารถติด CoziGo ไว้กับเตียงเด็กเล็กของเราบนเที่ยวบินของชั้นประหยัดเท่านั้น และต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดย GCAA 
คุณจำเป็นต้องทำการสำรองเตียงเด็กเล็กก่อนเที่ยวบินของคุณ โปรดทราบว่า สายการบินเอมิเรตส์ไม่มี CoziGo เตรียมไว้ให้
อนุญาตให้ใช้เบาะสำหรับนอนและอุปกรณ์ที่คล้ายกันดังต่อไปนี้เท่านั้นบนเครื่องบิน
 • Cocoonababy
 • Flyebaby
 • SkyBaby
 • TravelSnug
 • MonkeyGo
 • BedBox
 • Kooshy Kids