• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก่อนที่คุณจะเดินทางมายังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ หากจำเป็น หรือตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของคุณจำเป็นต้องมีอายุที่เหลือขั้นต่ำหรือไม่ ผู้ถือหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางที่ไม่เป็นตามแบบมาตรฐานยังอาจจะมีข้อกำหนดในการผ่านเข้าประเทศที่แตกต่างออกไปอีกด้วย: โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องสมัครขอวีซ่าและมีข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับหนังสือเดินทางหรือไม่

นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2016 ผู้ถือใบอนุญาตพำนักในกลุ่มประเทศ GCC จะต้อง สมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนที่จะเดินทางมาในดูไบ

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2017 ชาวอินเดียที่ถือหนังสือเดินทางปกติที่มีอายุเหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง และผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวหรือกรีนการ์ดที่ออกโดยสหรัฐอเมริกาที่มีอายุเหลืออย่างน้อยหกเดือน สามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อพำนักอยู่ในประเทศได้สูงสุด 14 วัน โดยมีค่าธรรมเนียม AED120 (โดยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้สามารถขอเพิ่มระยะเวลาการพำนักอยู่ในประเทศได้อีก 14 วัน โดยมีค่าธรรมเนียม AED250 (โดยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง)

การขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

(ก) หากคุณเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศหรือเขตแดนด้านล่าง คุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าเพื่อมาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพียงลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะได้รับการประทับตราวีซ่าท่องเที่ยวฟรีเป็นระยะเวลา 30 วันบนหนังสือเดินทางของคุณ

อันดอร์รา
ออสเตรเลีย
บรูไน
แคนาดา
ฮ่องกง, จีน 
ไอร์แลนด์
ญี่ปุ่น
คาซัคสถาน
มาเลเซีย
มอริเชียส
โมนาโก
นิวซีแลนด์
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหพันธรัฐรัสเซีย
ซานมาริโน
สิงคโปร์
ยูเครน
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
นครรัฐวาติกัน

(ข) หากคุณเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศหรือเขตแดนด้านล่าง หนังสือเดินทางของคุณจะได้รับการประทับตราวีซ่าท่องเที่ยว 90 วันซึ่งเข้าออกได้หลายครั้ง มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกและรวมระยะเวลาพักอาศัยทั้งสิ้น 90 วัน

อาร์เจนตินา
ออสเตรีย
เบลเยียม
บราซิล
บัลแกเรีย
ชิลี
โครเอเชีย
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอล ซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อิตาลี
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
เซอร์เบีย
เซเชลส์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
เกาหลีใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
อุรุกวัย

พลเมืองของประเทศในทวีปยุโรปข้างต้นมีสิทธิ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวที่กำหนดล่วงหน้าและชำระเงินแล้วหากใช้ 'วีซ่า 90 วันเมื่อเดินทางถึง' อย่างเต็มที่ หรือหากต้องการใช้วีซ่าที่กำหนดล่วงหน้า

สมัครและชำระเงินค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางออนไลน์

พลเมืองของประเทศต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล่วงหน้า ขณะนี้สามารถสมัครขอและชำระเงินค่าวีซ่าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ emirates.com

หากคุณเดินทางหรือแวะพักระหว่างในดูไบกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถสมัครขอและได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางออนไลน์ทั้งหมด โดยไม่ต้องยื่นหนังสือเดินทางเพื่อประทับตรา

คุณสามารถสมัครขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านเครื่องมือจัดการการจองหลังจากทำการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ VFS Global(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในหน้าต่างใหม่)

ไปที่จัดการการจอง

บริการยื่นขอวีซ่าออนไลน์จะพร้อมใช้งานได้สำหรับผู้มีถิ่นพำนักและพลเมืองของประเทศต่าง ๆ มากมายทั่วโลก: หาคำตอบว่าท่านสามารถสมัครขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หรือไม่(เปิดในหน้าต่างใหม่) หนังสือเดินทางของผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับตั้งแต่วันออกเดินทางไปดูไบ และจะต้องเป็นหนังสือเดินทางที่เครื่องสามารถอ่านได้ ส่วนหนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือไม่สามารถใช้ได้

การบริการนี้มีไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น และได้ออกบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ และกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินของท่านมีเวลาที่ระบุไว้ในดูไบ กำหนดการเดินทางในการเดินทางเข้าและออกจากดูไบควรอยู่ในบัตรโดยสารเพียงใบเดียว และเที่ยวบินเหล่านี้จะต้องเป็นที่บินของเอมิเรตส์เท่านั้น โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางใด ๆ ที่มีเที่ยวบินไปยังหรือออกจากดูไบด้วยสายการบินอื่น จะไม่สามารถใช้บริการวีซ่าผ่านระบบออนไลน์นี้ได้ 

ใช้ระยะเวลาของวันทำการระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วันก่อนมาถึงดูไบ อย่างไรก็ตาม สายการบินเอมิเรตส์ขอแนะนำให้ทำการสมัครขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ วีซ่าที่มีการออกให้ผ่านบริการนี้จะพร้อมใช้งานได้สำหรับการพำนักอาศัยในดูไบเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง, 30 วัน หรือ 90 วัน ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าใด ๆ เพิ่มจากระยะเวลาในการอยู่อาศัยเดิมได้เมื่ออนุมัติแล้ว

วิธีการสมัครขออื่น ๆ

หากท่านมีสมาชิกครอบครัวหรือญาติสนิทที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พวกเขาเหล่านั้นสามารถสมัครขอวีซ่าในนามของท่านได้ โปรดทราบว่าการบริการนี้มีไว้สำหรับผู้พักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หรือโปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ Dubai Department of Naturalization & Residency ของเรา(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสปอนเซอร์ อย่างเช่น โรงแรมหรือบริษัทต่าง ๆ

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของดูไบ

ด้วยวิธีการตรวจความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบจะสุ่มตรวจสอบการตรวจสายตาของนักท่องเที่ยวไปยังดูไบ

นักท่องเที่ยวที่ถูกขอให้ทำการตรวจสายตาจำต้องแสดงสำเนาเอกสารวีซ่าหรือหน้าการยืนยันหมายเลขวีซ่าที่พิมพ์ออกมาที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบ หากท่านไม่มีสำเนาเอกสารดังกล่าว เอกสารหนึ่งใบจะมีค่าใช้จ่าย 30 ดีแรมห์และจะต้องจ่ายด้วยสกุลเงินดีแรมห์เท่านั้น

หมายเหตุ: เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่ผู้เดียวที่จะได้วีซ่ามาตามที่กำหนด และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากท่านไม่สามารถได้รับวิซ่าดังกล่าว และโปรดดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดทราบว่าการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง