• TH

  เลือกประเทศและภาษาของคุณ

  ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
  ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
 • เมนู

บริการรถเวียนรับส่ง

สายการบินเอมิเรตส์ได้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้

โปรดไปที่ส่วน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรดไปที่ส่วน ญี่ปุ่น

โปรดไปที่ส่วน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

โปรดไปที่ส่วน สโลวีเนียและโครเอเชีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการรถโดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบิน และเดินทางไปยังและมาจากดูไบ และอาบูดาบี

จากอาบูดาบีไปดูไบ

จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
จากอาบูดาบีไปดูไบ3:005:15
จากอาบูดาบีไปดูไบ05:0007:15
จากอาบูดาบีไปดูไบ09:4512:00
จากอาบูดาบีไปดูไบ16:3019:00
จากอาบูดาบีไปดูไบ22:0023:59

จากดูไบไปอาบูดาบี

จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
จากดูไบไปอาบูดาบี23:0001:15
จากดูไบไปอาบูดาบี02:0004:15
จากดูไบไปอาบูดาบี07:1509:30
จากดูไบไปอาบูดาบี10:0012:10
จากดูไบไปอาบูดาบี15:0017:15

จุดรับและส่ง

ดูไบ
รับ: บริเวณขาเข้าด้านนอกของอาคารผู้โดยสาร 3
ส่ง: บริเวณขาออกของอาคารผู้โดยสาร 3
  
อาบูดาบี
รับ/ส่ง: ด้านหน้าของสำนักงานในตัวเมืองของสายการบินเอมิเรตส์ - คาลิดิยา - คอร์นิช

ระหว่างอัลไอน์กับดูไบ

จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
จากดูไบไปอัลไอน์ (การต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ EK7025)02:3004:15
จากอัลไอน์ไปดูไบ (การต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ EK7026)21:0023:05

จุดรับและส่ง

อัลไอน์
Al Ain Mall, Orthman Bin Affan Street (จุดบริการอยู่ที่ด้านหลังห้างใกล้กับ Shakespeare and Co)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการรถโดยสารจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการประกันและการรับผิด
 • รถโดยสารมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ทำการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ไปยัง/ออกจากดูไบและเดินทางมาถึงจากหรือออกเดินทางพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์นั้นเท่านั้น
 • ผู้โดยสารจะต้องถือบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่สามารถใช้ได้ เพื่อที่จะใช้บริการรถโดยสาร
 • สายการบินเอมิเรตส์ไม่อยู่ในสถานะที่จะยอมรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการจองล่วงหน้า และ/หรือไม่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากขีดจำกัดในการรับผู้โดยสาร
 • ต้องทำการจองบริการรถโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ไม่รับประกันการร้องขอบริการที่ได้รับหลังจากเวลานี้
 • เวลาขั้นต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางคือ 2 ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • มีการบังคับใช้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามปกติของสายการบินเอมิเรตส์
 • ผู้โดยสารจะต้องมีบัตรโดยสารที่ออกโดยเอมิเรตส์ ซึ่งบัตรโดยสารจะขึ้นต้นด้วย 176 บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่นจะไม่มีสิทธิ์
 • เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ emirates.com โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ระบุเมืองที่ออกเดินทางหรือเดินทางมาถึงเป็นอาบูดาบี หรืออัลไอน์ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รวมการจองรถบัสในบัตรโดยสารเที่ยวบินของคุณแล้ว
 • เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว คุณควรขอให้ตัวแทนระบุรถบัสสำหรับอาบูดาบี หรืออัลไอน์ ในบัตรโดยสารของคุณก่อนออกบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารที่ออกโดยไม่มีบริการรถบัสจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยตัวแทนที่ออกบัตรโดยสารและอาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการเพิ่มบริการนี้ในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของคุณ

ญี่ปุ่น

สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการรถโดยสารฟรีสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบิน และเดินทางไปยังและมาจากโอซาก้าและนาโกย่า โปรดดูตารางเวลาด้านล่าง

จากนาโกย่าไปยังท่าอากาศยานคันไซ (KIX)

จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
จากนาโกย่าไปยังท่าอากาศยานคันไซ (KIX)15:3018:50

จากท่าอากาศยานคันไซ (KIX) ไปนาโกย่า

จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
จากท่าอากาศยานคันไซไปนาโกย่า19:3022:50

จุดรับและส่ง

นาโกย่า
จุดรับ/ส่งประจำวัน: สถานีเจอาร์นาโกย่า อยู่ที่ด้านหน้าของน้ำพุที่ Taiko-Dori Guchi

ท่าอากาศยานคันไซ (KIX)
จุดรับ/ส่งประจำวัน: ล็อบบี้ขาเข้าชั้น 1F ด้านนอกของทางออกด้านใต้หลังด่านศุลกากร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รถโดยสารจะให้บริการฟรีโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการประกันและการรับผิด ในกรณีที่มีการให้บริการผิดไปจากตารางเวลาโดยไม่ได้คาดหมายสืบเนื่องจากการจราจรติดขัด หรือสภาวะอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ ผู้ให้บริการจะพยายามค้นหาเส้นทางอื่น อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสที่รถจะมาถึงล่าช้าหรือมีการยกเลิกบริการรถโดยสารได้ กรณีนี้จะถูกละเว้นจากความรับผิดของสายการบินเอมิเรตส์ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ข้างต้น สายการบินเอมิเรตส์จะไม่ได้จัดเตรียมบริการขนส่งหรือค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางอื่น ๆ
 • บริการรถโดยสารจะใช้ได้สำหรับผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ไปยัง/ออกจากท่าอากาศยานคันไซในวันเดียวกัน
 • ต้องทำการจองบริการรถโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการจองรถโดยสารล่วงหน้าอาจได้รับอนุญาตให้ใช้บริการได้ โดยขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง หากผู้โดยสารนั้น ๆ ถือบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่สามารถใช้ได้ 
 • การจองบริการรถโดยสารระหว่างคันไซและนาโกย่า เพียงเลือก ‘นาโกย่า’ เป็นจุดเริ่มต้นหรือปลายทางเมื่อทำการจองเที่ยวบินของคุณที่ emirates.com
 • ถ้าคุณได้ซื้อบัตรโดยสารแล้วโดยไม่ได้ร้องขอบริการรถโดยสารจาก emirates.com หรือสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ
 • ถ้าคุณได้ซื้อบัตรโดยสารแล้วโดยไม่มีบริการรถโดยสารจากตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของคุณ
 • เวลาขั้นต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางคือ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • เป็นไปตามกฎน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทั่วไปของเราและพื้นที่เก็บสัมภาระบนรถโดยสารมีพื้นที่จำกัด หากคุณนำสัมภาระมากกว่าที่กำหนดหรือสัมภาระมีน้ำหนักเกิน คุณสามารถใช้บริการขนส่งต่างหาก โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง
 • ในกรณีที่คุณพลาดรถโดยสาร สายการบินเอมิเรตส์จะไม่แบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางใด ๆ เนื่องจากเป็นบริการฟรี
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารก่อนเวลารถออก 10 นาที
 • ไม่มีห้องน้ำบนรถโดยสาร จะมีการจอดรถเพียงครั้งเดียวเพื่อหยุดพักระหว่างการเดินทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของคุณ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2017 เป็นต้นไป สายการบินเอมิเรตส์จะเป็นพันธมิตรกับ Quick Shuttle โดยให้บริการรถโดยสารแก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน EK ไปหรือกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา ซึ่งมีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

การจองบริการรถโดยสาร Quick Shuttle ระหว่างซีแอตเทิลกับแวนคูเวอร์ เพียงเลือก ‘XEA’ เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทางเมื่อทำการจองเที่ยวบินของคุณที่ emirates.com ค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารรถบัสจะรวมอยู่ในค่าโดยสารทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ที่อยู่อีเมลของคุณจะได้รับการแบ่งปันกับ Quick Shuttle เพื่อให้คุณสามารถรับบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางโดยรถโดยสารหลังจากที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ emirates.com ได้ คุณจะได้รับบัตรรถโดยสารทางอีเมล 7 วันก่อนที่คุณจะออกเดินทางตามกำหนดการ

คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองบริการรถโดยสารจากทางเว็บไซต์ Quick shuttle ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองรถโดยสาร โปรดโทรติดต่อไปที่แผนกการสำรองที่นั่งของ Quick Shuttle ที่หมายเลข 800 665 2122 สำหรับหมายเลขโทรฟรี หรือหมายเลข 604 940 4428 สำหรับในพื้นที่แวนคูเวอร์ หากคุณต้องการดูตารางเวลารถโดยสาร โปรดไปที่ เว็บไซต์ Quick Shuttle (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

กำหนดการฤดูหนาว (ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2016 ถึง 5 พฤษภาคม 2017)
จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์09:3014:05
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์13:0017:30
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์16:0021:00
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์19:0023:30
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา05:4511.00
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา08:4514:00
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา11:1517:00
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา16:1521:30
 
กำหนดการฤดูร้อน (ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2017 ถึง 25 กันยายน 2017)
จาก ไปยังออกเดินทางเดินทางถึง
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์08:0012:35
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์10:0015:00
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์13:0017:30
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์15:0019:35
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์16:3021:35
ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมาไปยังโรงแรมในแวนคูเวอร์18:3022:55
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา05:0009:15
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา06:1511:30
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา08:4514:10
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา08:4513.30
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา09:4515:15
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา10:3016:25
โรงแรมในแวนคูเวอร์ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา14:3019:45

โรงแรมในแวนคูเวอร์ให้บริการโดย Quick Shuttle

Quick shuttle จะจอดรถที่ ป้ายโดยสารทั้งสามป้ายดังต่อไปนี้ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางจากในแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย

 • Vancouver-Holiday Inn On Howe
 • Richmond-River Rock Casino
 • Surrey Campbell River Store

สำหรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการรถโดยสาร Quick Shuttle ที่ท่าอากาศยาน SEATAC รถบัสจะจอดให้บริการบริเวณด้านนอกของที่รับสัมภาระของสายการบินเอมิเรตส์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการรถโดยสารจะดำเนินการโดย Quick Shuttle ที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการประกันและการรับผิด ในกรณีที่มีการให้บริการผิดไปจากตารางเวลาโดยไม่ได้คาดหมายสืบเนื่องจากการจราจรติดขัด หรือสภาวะอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ Quick Shuttle จะพยายามค้นหาเส้นทางอื่น อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสที่จะรถจะมาถึงล่าช้าหรือมีการยกเลิกบริการรถโดยสารได้ ทั้งนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบและจะไม่ให้บริการการเดินทางหรือมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใด ๆ ในกรณีดังกล่าว
 • บริการรถโดยสารจะใช้ได้สำหรับผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ในการเดินทางไป/กลับจากท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเติล-ทาโคมา ซึ่งมีต้นทางหรือจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
 • ต้องทำการจองบริการรถโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • การจองบริการรถโดยสารระหว่างซีแอตเทิลกับแวนคูเวอร์ เพียงเลือก ‘XEA’ เป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทางเมื่อทำการจองเที่ยวบินของคุณที่ emirates.com
 • ถ้าคุณซื้อบัตรโดยสารของ EK จากเว็บไซต์ emirates.com หรือสำนักงานของเอมิเรตส์ หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวโดยไม่ได้ร้องขอบริการรถโดยสาร คุณจำเป็นจะต้องซื้อบัตรรถโดยสารต่างหากสำหรับการเดินทางของคุณจากเว็บไซต์ Quick Shuttle www.quickshuttle.com(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) ด้วยการชำระเงินค่าบัตรรถโดยสาร
 • เวลาขั้นต่ำสุดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางคือ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • มีการบังคับใช้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทั่วไปของสายการบินเอมิเรตส์
 • ในกรณีที่คุณพลาดรถโดยสาร สายการบินเอมิเรตส์จะไม่แบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางใด ๆ เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บริการของ Quick shuttle ในรอบถัดไปได้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่าง
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารก่อนเวลารถออก 15 นาที
 • บนรถโดยสารจะมีห้องน้ำและ Wi-Fi บริการฟรี
 • สำหรับกำหนดการบริการของรถโดยสาร สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Quick Shuttle (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) และผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกำหนดการเดินรถก่อนออกเดินทางเอง

ประกาศสำหรับการจอง

I. สัญญาขนส่ง

การเดินทางของคุณประกอบไปด้วยการเดินทางสองประเภทซึ่งครอบคลุมโดยสัญญาขนส่งที่แยกกันต่างหาก การเดินทางทั้งสองประเภทนี้จะให้บริการโดยผู้ให้บริการขนส่งแยกกันสองรายและมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

II. ประกาศสำคัญ

นอกเหนือจากเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของสายการบินเอมิเรตส์แล้ว (รวมทั้งกฎ กฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ และภาษีที่เกี่ยวข้อง) โปรดทราบว่า:

 1. อาจมีข้อกำหนดความรับผิดชอบที่แตกต่างกันสำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบิน (ซึ่งให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์) และการเดินทางโดยรถโดยสารของคุณ (ซึ่งให้บริการโดย Quick Coach Lines Limited)
 2. สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบต่อการเดินทางในส่วนรถโดยสารของคุณ หากมีการร้องเรียนหรือคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสาร ควรสอบติดต่อไปยัง Quick Coach Lines Limited โดยตรง
 3. Quick Shuttle จะไม่รับผิดชอบต่อการเดินทางในส่วนการบินของคุณ หากมีการร้องเรียนหรือคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบิน ควรสอบติดต่อไปยังสายการบินเอมิเรตส์โดยตรง

สโลวีเนีย

ตอนนี้ คุณสามารถเดินทางต่อระหว่างลูบลิยานาในสโลวีเนียกับซาเกร็บในโครเอเชียได้อย่างง่ายดายด้วยบริการรับส่งที่สนามบินของ GoOpti

เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริการรับส่ง เพื่อให้คุณสามารถรวมเที่ยวบินในการเดินทางไปและกับจากซาเกร็บเข้ากับการเดินทางโดยรถโดยสารระหว่างสนามบินซาเกร็บกับสนามบินลูบลิยานาได้

การเดินทางต่อแบบใหม่นี้ หมายความว่า ถึงแม้ว่าคุณจะอาศัยและทำงานหรือกำลังเดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดที่สโลวีเนีย คุณยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางต่อเครื่องจากซาเกร็บไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 150 แห่งได้ทั่วโลก

คุณสามารถเลือกขึ้นรถโดยสารได้จากสถานีสองแห่งในลูบลิยานาดังนี้:
 • อาคารผู้โดยสารที่สนามบินลูบลิยานา
 • สถานีรถไฟลูบลิยานา – สี่แยกระหว่าง Miklosiceva cesta กับ Trg Osvobodilne fronte (ตรงข้ามกับตึก Triglav Building)

จองรถโดยสารรับส่งของคุณ
จองเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์ และเลือกต้นทางระหว่างสนามบินลูบลิยานา (LJU) หรือสถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR) เมื่อคุณได้ทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินและการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่งของคุณ

หากคุณจองผ่านสำนักงานของเอมิเรตส์หรือตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว โปรดขอให้พวกเขาเพิ่มบริการรถรับส่งนี้ให้กับคุณก่อนที่พวกเขาจะทำการจองของคุณให้เสร็จสิ้น

กำหนดการฤดูร้อน (จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2017)
เส้นทางสายการบินหมายเลขเที่ยวบินเวลาที่ออกเดินทาง (เวลาในท้องถิ่น)เวลาที่เดินทางถึง (เวลาในท้องถิ่น)
สนามบินลูบลิยานา (LJU) - สนามบินซาเกร็บGoOptiEK 703010:3013:00
สถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR) - สนามบินซาเกร็บGoOptiEK 703011.0013:00
ซาเกร็บ - ดูไบสายการบินเอมิเรตส์EK 13015:3523:05
ดูไบ - ซาเกร็บสายการบินเอมิเรตส์EK 1298:1512:20
สนามบินซาเกร็บ - สถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR)GoOptiEK 702913:4515:45
สนามบินซาเกร็บ - สนามบินลูบลิยานา (LJU)GoOptiEK 702913:4516:15


กำหนดการฤดูหนาว (ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2017 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2018)
เส้นทางสายการบินหมายเลขเที่ยวบินเวลาที่ออกเดินทาง (เวลาในท้องถิ่น)เวลาที่เดินทางถึง (เวลาในท้องถิ่น)
สนามบินลูบลิยานา (LJU) - สนามบินซาเกร็บGoOptiEK 703010:0012:30
สถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR) - สนามบินซาเกร็บGoOptiEK 703010:3012:30
ซาเกร็บ - ดูไบสายการบินเอมิเรตส์EK 13014:4023:05
ดูไบ - ซาเกร็บสายการบินเอมิเรตส์EK 1298:5012:05
สนามบินซาเกร็บ - สถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR)GoOptiEK 702913:1515:15
สนามบินซาเกร็บ - สนามบินลูบลิยานา (LJU)GoOptiEK 702913:1515:45

การออกเดินทางด้วยรถโดยสารจากลูบลิยานา
เมื่อคุณเริ่มออกเดินทางจากสนามบินลูบลิยานาหรือสถานีรถไฟลูบลิยานา ให้ไปที่สถานีรถโดยสารของ GoOpti ที่คุณจองและแสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของคุณ ไม่จำเป็นต้องมีการเช็คอินล่วงหน้าหรือใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสาร

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณไม่สามารถเช็คอินสัมภาระของคุณที่สถานีรถโดยสารของ GoOpti ในลูบลิยานาสำหรับการเดินทางทั้งหมดของคุณได้ – คุณสามารถเช็คอินสัมภาระของคุณเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณได้ที่สนามบินซาเกร็บเท่านั้น

การออกเดินทางด้วยรถโดยสารจากสนามบินซาเกร็บ
เมื่อคุณเดินทางมาถึงสนามบินซาเกร็บ คุณควรเดินทางผ่านด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น รับสัมภาระและไปที่ชั้นล่างบริเวณจุดรับส่งที่รถโดยสาร GoOpti จอดรอรับคุณอยู่ เมื่อถึงที่รถโดยสาร คุณเพียงแค่แสดงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเช็คอินล่วงหน้าหรือใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับการเดินทางด้วยรถโดยสาร

การยืนยันจาก GoOpti
คุณจะได้รับอีเมลหรือ SMS พร้อมรายละเอียดการรับส่งคุณหนึ่งวันก่อนที่รถโดยสารของคุณจะออกเดินทาง หากคุณได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลไว้ในการจองของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการรถรับส่งสามารถจองร่วมกับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ได้เท่านั้น
 • GoOpti จะอนุญาตตามน้ำหนักสัมภาระที่ EK อนุญาตขึ้นบนรถได้ โดยไม่จำเป็นต้องเช็คอินสัมภาระในส่วนของการเดินทางด้วยรถโดยสาร
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตนที่สถานีรถโดยสารก่อนเวลาที่รถออกอย่างน้อย 15 นาที
 • ทั้งนี้ไม่สามารถเดินทางเพียงแค่จากสนามบินลูบลิยานา (LJU) ไปสถานีรถไฟลูบลิยานา (LJR) ได้