ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากไม่สามารถเข้าดูบัตรขึ้นเครื่องบนมือถือได้ ต้องทำอย่างไร

หากคุณมีปัญหากับบัตรขึ้นเครื่องบนมือถือ คุณสามารถขอรับบัตรขึ้นเครื่องแบบกระดาษได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือที่ประตูขึ้นเครื่อง หากคุณผ่านด่านรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้ว