ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หมายเลขอ้างอิงการจอง/PNR อยู่ที่ไหน

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eTicket)

หากคุณได้รับ eTicket ทางอีเมล หมายเลขอ้างอิงการจองของคุณ คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขหกหลักที่อยู่ทางด้านขวาของช่อง 'หมายเลขอ้างอิงการจอง' ซึ่งเริ่มต้นด้วยอักษร B, C, D, E, F, G, H, I, J, K หรือ L 

ใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

eTicket (ใบเสร็จที่สายการบินพิมพ์ให้)

บนคูปองเที่ยวบิน/บัตรโดยสารของคุณ PNR คืออักษรหกตัวแรกที่พิมพ์ไปทางขวาตามที่แสดงด้านล่างนี้

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับพิมพ์

eTicket จากตัวแทนการท่องเที่ยวจะมีหมายเลขอ้างอิงการจองหกตัวอักษร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเช็คอินทางออนไลน์ที่ emirates.com ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง