ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกและเที่ยวบินที่ต่อเครื่องของฉันจะได้รับการจองใหม่หรือไม่

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง