ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้บนเที่ยวบินเอมิเรตส์ใด ๆ หรือไม่

เที่ยวบินเอมิเรตส์ทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์เป็นเขตปลอดสูบบุหรี่เช่นกัน ดูข้อตกลงเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายปลอดบุหรี่ยังรวมถึงการใช้ e-cigarettes ด้วย ไม่สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้