ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะขอคืนเงินได้อย่างไรและเมื่อใด

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง