ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์หรือไม่
เที่ยวบินเอมิเรตส์ทุกเที่ยวเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งรวมถึงการใช้ e-cigarettes ด้วย ไม่สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้