ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถขอคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้/ใช้ไปบางส่วนในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในเที่ยวบินได้หรือไม่

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง