การจองพิเศษเพิ่มเติม

การเช่ารถ

สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards สำหรับการจองที่จองผ่านหน้าเช่ารถยนต์ของเว็บไซต์ emirates.com ได้หรือไม่

ไม่ สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับเฉพาะไมล์สะสม Skywards เท่านั้น