ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันมีสิทธิ์ที่จะซื้อและเดินทางด้วยที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษหรือไม่

หากคุณต้องการมีสิทธิ์ในที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้: 

  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • สามารถอ่านและเข้าใจคำแนะนำภาษาอังกฤษเรื่องการอพยพฉุกเฉินในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือกราฟิก และสามารถเข้าใจคำสั่งของลูกเรือได้
  • มีสุขภาพดีและสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการใช้ประตูทางออกในกรณีฉุกเฉินได้
  • มีความสามารถสื่อสารได้ดีเพียงพอที่จะสื่อสารข้อมูลโดยการพูดแก่ผู้โดยสารท่านอื่น ๆ
  • มีความสามารถหรือยินดีที่จะช่วยเหลือลูกเรือและผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
  • ไม่เดินทางโดยมีเด็กทารก เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดยมีผู้ดูแล บุคคลที่ต้องการผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับการอพยพฉุกเฉิน หรือการเดินทางร่วมกับสุนัขนำทางหรือสัตว์ให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
  • ไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข็มขัดนิรภัยที่มีส่วนขยายพิเศษหรือต้องได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่จำกัด

อาจมีการจัดที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้ใหม่ก่อนหรือในระหว่างการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงิน หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัย

ทั้งนี้ ต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ณ เวลาที่ซื้อ

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสาร Economy Special ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Emirates Skywards จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ที่นั่งใกล้ทางออกแถว A หรือ K อาจไม่อยู่ใกล้หน้าต่าง เนื่องจากติดอยู่กับประตูทางออกฉุกเฉิน และพื้นที่วางขาอาจมีพื้นที่จำกัดบางส่วน นอกจากนี้ ที่วางแขนยังไม่สามารถยกขึ้นได้สำหรับที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

คำถามที่เกี่ยวข้อง