การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าการจองขึ้นราคาหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจากลูกค้าท่านอื่น ๆ ได้ทำการจองใหม่หรือมีการเปลี่ยนแผนการเดินทาง เที่ยวบินบางเที่ยวหรือวันบางวันอาจเป็นที่ต้องการมากกว่าเที่ยวบินหรือวันอื่น ๆ ดังนั้น จึงอาจทำให้ค่าโดยสารมีราคาแพงขึ้น ซึ่งนี่อาจทำให้ค่าโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางใหม่ของคุณมีราคาแพงกว่าค่าโดยสารที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว

ในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องชำระเงินส่วนต่างของค่าโดยสารนี้นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายในการทำการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำเนินการแก้ไขการจองของคุณ ทั้งนี้ จะมีการแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองคุณ และสามารถชำระเงินได้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์

โปรดทราบว่าจะมีการรับประกันค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ต่อเมื่อคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น