การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารหรือไม่

ค่าโดยสารบางประเภท รวมถึงค่าโดยสารที่ลดราคาหรือในราคาโปรโมชั่นส่วนใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ emirates.com ระบบของเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้คุณทราบสำหรับค่าธรรมเนียม ส่วนต่างค่าโดยสาร หรือภาษีเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องได้รับการชำระเงินทางออนไลน์ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

โปรดทราบว่า หากค่าโดยสารของกำหนดการเดินทางของคุณที่คุณประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงนั้น มีราคาสูงกว่าราคาคุณได้ชำระเงินไปแล้ว คุณจำเป็นจะต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสารนี้เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ