การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

หากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง ที่นั่งหรือคำร้องขอเรื่องอาหารที่ได้เลือกไปแล้วจะเป็นอย่างไร

หากคุณได้เลือกที่นั่งหรืออาหารของขาบินก่อนที่คุณดำเนินเปลี่ยนแปลง จะไม่มีการบันทึกที่นั่งหรืออาหารที่คุณเลือก โปรดเลือกที่นั่งหรืออาหารสำหรับเที่ยวบินใหม่ของคุณที่หน้าจัดการการจอง