การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

เปลี่ยนแปลงการจอง

จะเกิดอะไรขึ้นหากได้มีการยื่นขอวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านทางเว็บไซต์ emirates.com ไปแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

หากคุณได้ยื่นขอวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ emirates.com โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวีซ่ายังคงใช้ได้สำหรับวันเดินทางใหม่ ถ้ามีการอนุมัติวีซ่าของคุณแล้ว จะสามารถใช้ได้ภายใน 60 วันนับจากวันที่อนุมัติ