ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

บริการส่งสัมภาระจะยังคงส่งสัมภาระให้หรือไม่ หากถูกศุลกากรยึดไว้

ไม่ หากกระเป๋าของคุณถูกยึดไว้โดยศุลกากรของยูเออี เพราะมีสิ่งของต้องห้ามไม่ให้เข้ายูเออี คุณจะต้องไปรับกระเป๋าด้วยตัวเอง