การจัดการการเดินทางของคุณ

บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

จะทำอย่างไร ถ้าไม่สามารถเรียกใช้บัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือได้ หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดลง

หากคุณมีปัญหากับบัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือ คุณสามารถขอรับบัตรขึ้นเครื่องกระดาษได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือที่ประตูขึ้นเครื่อง หากคุณผ่านด่านรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้ว