การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารบนบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

คุณสามารถแก้ไขชื่อบนบัตรโดยสารของคุณได้ (มีค่าธรรมเนียม) หากชื่อของคุณบนบัตรโดยสารมีการสะกดผิด การแก้ไขต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ

หากคุณได้ทำการเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว คุณอาจทำการแก้ไขได้ทุกเมื่อตลอดการเดินทางของคุณ

สายการบินเอมิเรตส์ไม่อนุญาตให้ส่งต่อบัตรโดยสารให้กับบุคคลอื่น โดยการเปลี่ยนชื่อบนบัตรโดยสารของคุณไปเป็นชื่อบุคคลอื่น

ทางเราอาจมีการขอหลักฐานเพิ่มเติม หากมีการร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบนบัตรโดยสาร

มีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขชื่อของฉันบนบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์หรือไม่

หากชื่อของคุณบนบัตรโดยสารมีการสะกดผิด คุณสามารถทำการแก้ไขได้ สรุปค่าธรรมเนียมอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้:

ทุกประเทศ (ยกเว้นสหราชอาณาจักร อินเดีย และบราซิล):
  • USD30 ต่อบัตรโดยสาร สำหรับการจองโดยตรง (เช่น เว็บไซต์ของเอมิเรตส์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารหรือศูนย์บริการติดต่อ) และการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว (หรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของเอมิเรตส์)
สหราชอาณาจักร:
  • GBP10.00 ต่อบัตรโดยสาร สำหรับการจองโดยตรง (เช่น เว็บไซต์ของเอมิเรตส์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารหรือ ศูนย์บริการติดต่อ)
  • GBP20.00 ต่อบัตรโดยสาร สำหรับการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว (หรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของเอมิเรตส์)
บราซิล:
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย หากจุดจำหน่ายบัตรโดยสารหรือต้นทางของการเดินทางคือ บราซิล
อินเดีย:
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย หากจุดจำหน่ายบัตรโดยสารคือ อินเดีย
ฉันจะร้องขอการเปลี่ยนชื่อบนบัตรโดยสารของฉันได้อย่างไร

สำหรับการจองโดยตรง การแก้ไขต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยวบินขาออกของคุณอย่างน้อยสองชั่วโมง ผู้โดยสารต้องทำการติดต่อกับสายการบินเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์บริการติดต่อ หรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารที่ใดที่หนึ่ง

สำหรับการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว คุณต้องทำการร้องขอกับตัวแทนท่องเที่ยว