การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การสูบบุหรี่บนเครื่องบิน

สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์หรือไม่

เที่ยวบินเอมิเรตส์ทุกเที่ยว ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งรวมถึงการใช้ e-cigarettes ด้วย ไม่สามารถใช้ e-cigarettes บนเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้