การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

ชื่อของฉันปรากฎบนบัตรโดยสารโดยไม่มีการเว้นวรรค นี่จะเป็นปัญหาหรือไม่

หากคุณกรอกชื่อหลายชื่อหรือหลายนามสกุลสำหรับผู้โดยสารหนึ่งราย เป็นเรื่องปกติที่ชื่อต่างๆ บนบัตรโดยสารจะปรากฏรวมกัน แม้ว่าคุณจะกรอกชื่อแยกกันในขณะทำการจองทางออนไลน์ก็ตาม ตัวอย่างเช่น: หากคุณกรอกชื่อว่า Mr John Adam Smith ขณะที่ทำการจองทางออนไลน์ แต่บัตรโดยสารของคุณแสดงชื่อเป็น SMITH/JOHNADAMMR นี่เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบิน