การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน

หากตารางเวลาของฉันว่างไม่ตรงกับเที่ยวบินที่จองใหม่ ฉันสามารถจองวันและเวลาอื่นหรือยกเลิกกำหนดการเดินทางได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถจองเที่ยวบินที่ต้องการหรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม