เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น

สามารถเลือกสายการบินที่จะใช้ได้หรือไม่

ได้: ในระหว่างกระบวนการจอง คุณสามารถเลือก สายการบินพันธมิตรของเรา ที่คุณต้องการบินได้ เมื่อคุณค้นหาเที่ยวบิน ระบบการจองจะแจ้งให้คุณทราบว่าสายการบินใดที่มีกำหนดบินในเที่ยวบินใดในเส้นทางที่ใช้รหัสร่วมกัน

คุณสามารถยืนยันสายการบินที่บินได้โดยการติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะเดินทาง โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ