Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

ฉันสามารถจ่ายเงินเพื่อต่ออายุไมล์สะสม Skywards ที่กำลังจะหมดอายุในบัญชีของฉันได้หรือไม่

ได้ หากคุณมีไมล์สะสม Skywards ใดๆ ที่จะหมดอายุในอีก 3 เดือนข้างหน้าในบัญชีของคุณ คุณสามารถต่ออายุไมล์สะสมได้อีก 12 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุเดิม สามารถต่ออายุไมล์สะสมได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาการซื้อไมล์มาตรฐาน ทั้งนี้ ยอดในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 1,000 ไมล์ และยอดไมล์สะสมสูงสุดที่สมาชิกสามารถต่ออายุและซื้อคืนได้คือ 50,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน โปรดเยี่ยมชมหน้า ซื้อไมล์สะสม เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด