การจองพิเศษเพิ่มเติม

Dubai Parks and Resorts

ฉันสามารถเข้าชมการแสดง Jaan – E – Jigar Show ที่ BOLLYWOOD PARKS™ Dubai ได้หรือไม่

ไม่ การแสดง Jaan – E – Jigar Show นั้นไม่รวมอยู่ในข้อเสนอและจะต้องซื้อบัตรเข้าชมการแสดง Jaan – E – Jigar Show ต่างหาก