Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

เมื่อฉันเข้าร่วม My Family จะเกิดอะไรขึ้นกับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่ได้รับในฐานะสมาชิก Emirates Skywards

ยอดไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกปัจจุบันของคุณจะยังคงเหมือนเดิม สำหรับไมล์สะสม Skywards ที่จะได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์หรือ flydubai ในอนาคต คุณสามารถเลือกแบ่งไมล์สะสม Skywards บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บัญชีครอบครัวของฉันได้ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมนี้ได้ทุกเมื่อ