การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ

มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards สูงสุดที่สมาชิกสามารถได้รับเมื่อมีการจองทัวร์และการท่องเที่ยวหรือไม่

ไม่ ไม่มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่คุณสามารถรับไมล์สะสม จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่จะได้รับต่อการจองจะแสดงให้สมาชิกทราบ ณ เวลาที่ทำการจอง