การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ

สมาชิก Emirates Skywards จะได้รับไมล์สะสม Skywards เมื่อจองทัวร์และการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์หรือคอลเซ็นเตอร์ของ Getyourguide หรือไม่

ไม่ หากสมาชิกต้องการรับไมล์สะสม Skywards สมาชิกจะต้องดำเนินการจองทั้งหมดทางออนไลน์ผ่านหน้าทัวร์และการท่องเที่ยวของเว็บไซต์ emirates.com