Emirates Skywards

ซื้อ ให้ของขวัญ โอน หรือซื้อไมล์สะสมคืน

สามารถซื้อหรือมอบไมล์สะสม Skywards เป็นของขวัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถซื้อไมล์สะสมให้แก่ตนเองหรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนอื่นได้ทีละ 1000 ไมล์ ขั้นต่ำ 2,000 ไมล์ โดยสามารถซื้อไมล์สะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 ไมล์ต่อหนึ่งปีปฏิทิน