การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองโรงแรม

สมาชิก Emirates Skywards สามารถจองการเข้าพักผ่านศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์หรือสำนักงานขายได้หรือไม่

ไม่ หากต้องการรับไมล์สะสม Skywards จะต้องดำเนินการจองทั้งหมดผ่านหน้าจองโรงแรมของเว็บไซต์ Emirates.com