การจองพิเศษเพิ่มเติม

การจองโรงแรม

มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards สูงสุดที่สมาชิกสามารถได้รับเมื่อมีการจองการเข้าพักหรือไม่

ไม่มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสม Skywards ขั้นต่ำหรือจำนวนสูงสุดที่จะได้รับ จำนวนไมล์ที่จะได้รับต่อการเข้าพักจะแสดงให้สมาชิกทราบ ณ เวลาที่ทำการจอง