การจัดการการเดินทางของคุณ

บนเครื่องบิน

Skywards Skysurfers จะได้รับราคาพิเศษหรือไม่

ไม่ ในขณะนี้ไม่มีแผนข้อมูลราคาพิเศษสำหรับสมาชิก Skywards Skysurfers อย่างไรก็ตาม สมาชิก Skywards Skysurfers สามารถเชื่อมต่อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบินและเลือกใช้ข้อมูลได้ฟรี 20MB หรือใช้บริการได้ฟรีสองชั่วโมงและส่งข้อความได้ไม่จำกัดใน WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Viber หรือ WeChat