การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การระงับเที่ยวบินไปยังโดฮา

คำแนะนำในการเดินทางสำหรับชาวกาตาร์และผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศกาตาร์หลังจากที่เที่ยวบินไปยังโดฮาถูกระงับมีอะไรบ้าง

ตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เราจะงับเที่ยวบินทั้งหมดที่บินไปและกลับจากโดฮาจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบ

และชาวกาตาร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะถือเอกสารการเดินทางประเภทใดก็ตาม ทั้งนี้ จะมีข้อยกเว้นให้แก่ชาวกาตาร์ที่เดินทางพร้อมกับชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นญาติสนิทเท่านั้น เช่น พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ภรรยา หรือสามี 

สำหรับชาวกาตาร์ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับญาติชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ได้ซื้อบัตรโดยสารของเอมิเรตส์เพื่อเดินทางไปยังดูไบหรือเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ สามารถขอคืนเงินได้ (หมายเหตุ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะไม่สามารถจองบัตรโดยสารใหม่ได้ในเวลานี้)

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศกาตาร์ซึ่งกำลังเดินทางเปลี่ยนเครื่องหรือเดินทางเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะได้รับการดำเนินการตามพิธีการเข้าเมืองปกติตามหนังสือเดินทางของประเทศตน