การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การระงับเที่ยวบินไปยังโดฮา

ฉันจะได้ไมล์สะสม Skywards ที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารสำหรับเดินทางไปกลับจากโดฮาคืนหรือไม่

ได้ ไมล์สะสม Skywards (รวมทั้งไมล์สะสมที่หมดอายุแล้ว) จะคืนกลับเข้าสู่บัญชีของสมาชิกสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งได้รับการดำเนินการขอคืนเงินแล้ว