การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การระงับเที่ยวบินไปยังโดฮา

ฉันจองการเดินทางไปยังโดฮาสำหรับวันหยุดของฉัน คุณจะคืนเงินค่าโรงแรมและค่าบริการรับส่งสนามบินหรือไม่

เราจะคืนเงินให้เฉพาะค่าบัตรโดยสารของคุณ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่ง