การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

การระงับเที่ยวบินไปยังโดฮา

ฉันไม่สามารถบินไปยังโดฮาได้เนื่องจากมีการระงับเที่ยวบิน แล้วฉันสามารถจองจุดหมายปลายทางอื่นของสายการบินเอมิเรตส์ใหม่ได้หรือไม่

คุณสามารถจองจุดหมายปลายทางอื่นของสายการบินเอมิเรตส์ใหม่ได้ โดยชำระส่วนต่างค่าโดยสารผ่านทางบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือ ติดต่อเรา

โปรดทราบว่าคุณจะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารใหม่