การจัดการการเดินทางของคุณ

การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน

สามารถบอกเลิกรับบริการได้หรือไม่

เมื่อคุณสมัครรับการแจ้งเตือนเที่ยวบินสำหรับวันหนึ่งๆ แล้ว คุณไม่สามารถบอกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับข้อความใดๆ อีก หลังจากที่การเดินทางเที่ยวเดียวนั้นๆ สิ้นสุดลง